مرور

انجمن نجات مرکز گلستان

حضور رئیس جمهور محترم کشور آلبانی

آزادی و آزاد زیستن برای هر انسانی از طرف خداوند قرار داده شده و ما انسانها نیز برای برآورده شدن این موضوع به همنوعان خود کمک و یاری می رسانیم تا همه بتوانند از این نعمت خداوندی به میزان مساوی برخوردار باشند . جناب آقای رئیس جمهور در سالهای…

سازمان مجاهدین وهیاهویی برای هیچ

سران سازمان ضد انسانی مجاهدین برای آنکه بتوانند افرادی که خود را از چنگال شیطانی آنها رهانیده اند و به دنیای آزاد قدم گذاشته اند را منسوخ نموده و در نزد عناصر فرتوت خود بزرگنمایی کنند ، تمامی افراد جدا شده را مزدور نظام و جاسوس معرفی می…

خزعبلات سران سازمان مجاهدین در مورد آمد نیوز

دروغ پردازی و ریا کاری سران فرقه رجوی هیچگاه تمامی ندارد و آنها بهمین روش توانسته اند ذهن اندک عناصر فرتوتی که در اردوگاه آنها گرفتار شده اند را مشغول نموده تا بتوانند بعنوان یک آلترناتیو از حمایتهای کشورهای حامی تروریسم برخوردار شوند و…

زور نزن از این نمد کلاهی نصیب شما نخواهد شد

مریم رجوی که در حال طراحی سناریوی آشوب های بغداد بود ناگهان از اعتراضات داخلی به موضوع آلودگی تعدادی از هموطنان به ویروس اچ آی وی مطلع شده و ترجیح می دهد، اولویت طرح توطئه های منافقانه اش را در لردگان هزینه و نتیجه را به نفع خود مصادره…

خیال پردازی های پیروزمندانه مجاهدین در شکست های آشکار

اگر خاطرتان باشد دوسال پیش در گردهمایی سازمان مجاهدین در سخنرانی نزدیکان ترامپ وعده های شداد و غلاظ زیادی داده می شد که طی آن خبر پیروزی قریب الوقوع امریکا بر ایران و سپس استقرار نظام فوق مدرن رجوی ها بر کشورمان داده می شد تاریخ دقیق این…

مادر رسول دلی پر درد دارد

دیدار با مادر رسول ترکمانی دل پر دردی دارد. با کمک عصای بخصوص راه میرود و توانایی ایستادن ندارد. وقتی از فراق فرزند صحبت میکند چشمانش را به گوشه ای میدوزد و دردهای سینه را بیرون میریزد. دختر و پسرش همراهش هستند و چشمانشان مملو از اشک…

حضور خانواده رضا علی میرزائی در دفتر انجمن نجات

آقا رضا من و فرزندانت همچنان منتظرت هستیم سران سازمان ضد خانواده مجاهدین بعد از آنکه نتوانستند انقلاب مردمی کشورمان را بربایند و مسیر ان را آنطور که دلشان میخواست و برای تحقق کمونیسم تغییر دهند ، بفکر جنگ مسلحانه افتادند و در سال 60…

آرامکو؛غاری برای پنهان شدن سران فرقه رجوی

اخراج جان بولتون جنگ طلب که تمام عمرش را برای رسیدن به قدرت از طریق کشتار مردم جهان سپری نموده بود از کاخ سفید ضربه سنگینی به حامیان تروریستی و بخصوص سازمانهایی که دنبال جنگ و خونریزی بودند زد که سازمان ضد انسانی مجاهدین نیز از زمره آنهاست…

بیش از سی سال است که مهناز مرا دزدیده اند

" نذر کردم گر غریبم بیاید از سفر                                 روزه گیرم روزها را شب تا سحر" یکی از نعمتهایی که خداوند بر انسانها ارزانی داشته پدر و مادر می باشد. در واقع والدین بزرگترین نعمتی است که خداوند به ما انسانها عطا نموده و…

با دیدن عکس فرشته شوکه شد

ملاقات با خانواده فرشته محمدی زاده ( گرفتار در سازمان ضد خانواده مجاهدین ) خانواده ، تشکل و کانونی که هزاران بار توسط سرکرده سازمان ضد خانواده مجاهدین دشنام داده شد و آن را کانون فساد نامید و این در صورتی است که هر انسان آزاده ای به صراحت…