علیرضا نقاش زاده

 • خودکشی و خودسوزی در فرقهقتل های درون سازمانی مجاهدین در اشرف

  قتل های درون سازمانی مجاهدین در اشرف

  من علی رضا نقاش زاده هستم.اتفاق اخیر واز دست رفتن دوست خوبم احمد رازانی مرا به یاد سلسله قتل هایی که به نام خودکشی توسط سازمان اعلام شدند، می اندازد. این مشاهدات من از اولین روزهای ورود من به فضای سازمان و به عنوان یک…

 • کشورهانامه سرگشاده علیرضا نقاش زاده به وزیر امور خارجه آمریکا

  نامه سرگشاده علیرضا نقاش زاده به وزیر امور خارجه آمریکا

  این جانب که از دوران کودکی در این فرقه زندگی کرده بودم، پس از شناخت ماهیت تروریستی و ضد انسانی این فرقه تصمیم به جدایی از مناسبات گرفتم. ولی بنا به قوانین رهبر فرقه که دستورات وی به مثابه دستورات خداست جدایی از این فرقه…

 • اسیران اشرفنامه علیرضا نقاش زاده به مادرش در قرارگاه اشرف

  نامه علیرضا نقاش زاده به مادرش در قرارگاه اشرف

  می دونم که برای تماس گرفتن باید از هفت خان رستم رد بشی و به استقبال تهدیدات، توهین ها و تحقیرهای بعد از تماس بری. در هر حال متشکرم از این که به ما زنگ زدی و اثبات کردی حس مادری را خدای فرقه ای…

 • فرقه گرایی مجاهدینمنافع فرقه یا پر کردن جیب خدای فرقه

  منافع فرقه یا پر کردن جیب خدای فرقه

  خالق فرقه خود در ناز و نعمت مالی و رفاهی است و خرجهای چنین و چنانش برای جشن ها و مهمانی هایش که البته برای گسترش و حمایت از فرقه است و چشم هر حاتم بخشی را خیره می کند و از آنطرف هم خرجهای…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویدر بلاد طعمه

  در بلاد طعمه

  در عرض 10 ثانیه خاک قرارگاه شخم زده شد و انفجار و صدای وحشت آور آن ما را در کف سنگرها به مثال تخته ای باریک بر کف زمین میخکوب کرده بود ولی شنیدن این خبر که مریم رجوی به اروپا رفته است برایم سنگین…

دکمه بازگشت به بالا