مصطفی محمدی

 • خانواده هانامه ای به دخترم سمیه در هفدهمین سال اسارتش

  نامه ای به دخترم سمیه در هفدهمین سال اسارتش

  فیلم ۴ دقیقه ایت را با مادرت محبوبه و مرتضی و محمد و حوریه دسته جمعی تماشا کردیم. خوشحال شدیم. راستی در ان لباس زیبا تر شده بودی. عین لباسی بود که مریم رجوی از بوتیک های شانزه لیره برای خودش می خرد. یعنی نشان…

 • جلوگیری از ملاقات خانواده هاوالنون والقلم

  والنون والقلم

  هیچ کجای دنیا به بهانه ی آزادی، عشق را عاطفه را انسانیت را در قفس نمی کنند و هیچ مذهب و مرامی مخالف خانه و خانواده نیست. که بارها و بارها در شعارهایتان گفتید و شنیدیم"دشمن ما خانواده ی الدنگ ما"شما ها که هستید؟ به…

 • خانواده هامصطفی محمدی: رجوی، دخترم سمیه را آزاد کن

  مصطفی محمدی: رجوی، دخترم سمیه را آزاد کن

  مجاهدین از سر گشاده در سرنا می زنند و درتلویزیون خود جیغ و فریاد می کنند که قاضی عراقی حکم ازادی 36 نفر از دستگیرشدگان حمله ارتش عراق به اردوگاه اشرف را صادرکرده است و این افراد باید آزاد شوند. از مجاهدین باید پرسید اگر…

 • فریبمریم رجوی قاتل ندا و فروغ حسنی

  مریم رجوی قاتل ندا و فروغ حسنی

  مریم رجوی این زن عاشق قدرت و زن فریب ونیرنگ با تسلیت دادن به خانواده حسنی می خواهد نقش خودش را که در خودکشی تشکیلاتی ندا حسنی و اثرات روحی آن بر خانواده ندا، فروغ و علی و پدرشان احمد و مرگ فروغ داشت، پاک…

 • خانواده هاامکان دیدار با سمیه را در اردن فراهم کنید

  امکان دیدار با سمیه را در اردن فراهم کنید

  تا کنون 14 بار به عراق آمده ام ولی سالهاست که نه تنها مجاهدین اجازه دیدار به ما نمی دهند بلکه ما را مورد ضرب و شتم، اقدا م به آدم ربائی ما و فحاشی کرده اند. متاسفانه با سانسور خبری و دروغ های بی…

دکمه بازگشت به بالا