مهدی خوشحال

 • کشورهاتبخیرشدگان فرقه رجوی در آلبانی

  تبخیرشدگان فرقه رجوی در آلبانی

  از کل نفرات مجاهدین خلق صدها تن با اسم و مشخصات و گذرنامه جعلی از عراق خارج و وارد آلبانی شده اند تا جایی که خانواده این نفرات از وجود خویشاوندان شان در آلبانی، بی خبرند.

 • مسعود رجویآیا رجوی دوباره زنده خواهد شد؟

  آیا رجوی دوباره زنده خواهد شد؟

  به مسعود رجوی رهبری فرقه، پر بهاء داده می شد. در سال ۱۳۸۱ در کتاب مبارزه با استبداد و در صفحه ۱۰۷ آوردم که اگر مسعود رجوی قبل از این که به زندان برود و بدل به قهرمان شود، یک زن به تور می زد،…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویفرزاد به هادی پیوست

  فرزاد به هادی پیوست

  به هر حال فرزاد خاطره ای که از هادی برای نوشتن در دست داشت، تمام نکرد و خود سه هفته قبل بر اثر سکته قلبی به هادی پیوست. از فرزاد فرزین فر، همسر و دو فرزند ۱۱ و ۱۳ ساله به جای ماند. ناگفته نماند،…

 • عدم تایید فرقهجنگی که قاعده و قانونی ندارد

  جنگی که قاعده و قانونی ندارد

  ای کاش جنگ پنجاه ساله مجاهدین خلق دارای زمانبندی جنگی و داور و قانون و قاعده ای می بود و النهایه برنده و بازنده در اسرع وقت مشخص می شد و تکلیف خیل جنگجویان و زخمیها و اسراء و قربانیان و زندانیان و مردم و…

 • نقض حقوق بشریاد باد آن که زما وقت سفر…

  یاد باد آن که زما وقت سفر…

  مادرم یکی از این مادران سوخته دل بود که در سال ۱۳۶۰ پندی به من داد که در آن سال و آن همه هیاهو، گوش من که سهل است گوش فلک هم شنوا نبود. سال ۱۳۶۰ و پس از چند ماه از شورش مسلحانه، یکی…

 • مجاهدین خلقپایان عصر حماقت

  پایان عصر حماقت

  واقعیت این است که بشر زمینی طی هزاران سال گذشته سلاح مخرب و کشنده ای در دست داشت و با فخر و غرور به آن مباهات می ورزید و دائماً علیه خود و دیگران استفاده می کرد. اما امروز این استفاده مردم و به ویژه…

 • استراتژی خشونت طلبانهقربانیان عروسی

  قربانیان عروسی

  کار سازمان در راستای جراحی بزرگ که از ابتدا با عقد و عروسی مریم و مسعود، در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۴ آغاز شده و اگر سازمان حربه های مختلف سیاسی و ایدئولوژیک و نظامی و زندان و تصفیه و غیره، را به کار نمی برد،…

 • مسعود رجویرجوی از چه می ترسد؟!

  رجوی از چه می ترسد؟!

  اما رجوی از چه می ترسد؟! او شاید از همه موارد فوق می ترسد، اما ترس بزرگترش اینها نیست. او از چیزی می ترسد که دیگران نمی ترسند. او از تنهایی و انزوا می ترسد، از زندان و مردن می ترسد، از شکست و انهدام…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقده هزار دلار برای خروج

  ده هزار دلار برای خروج

  هزینه ای برای دو و یا یک نویسنده بی طرف و متخصص که طی یک و یا دو مقاله و چند صفحه همه این ها و مابقی نکات تاریک را روشن خواهد کرد و النهایه در جمع بندی راه خروج را نشان خواهد داد. این…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقمرگ یک شقایق زخمی

  مرگ یک شقایق زخمی

  مسعود رجوی، امیر حائری را که فرزند دشمنش بود و ۵۱ تن مجاهدین دیگر را البته به دلایل متنوع قربانی کرد. اول این که آنان را در نقطه ای کاشت تا در اثر تحریک و سیگنال و اعلام جنگ، عفریت مرگ آسان به سراغشان بیاید…

 • ساختار فرقه ای و انقلاب ایدئولوژیککتابی که نوشته نشد- قسمت اول

  کتابی که نوشته نشد- قسمت اول

  جدا از خیل سیاستمداران و دلسوزان مردم که در اولین فرصت صفوف خود را از صف سازمانی جدا کردند، کم نبودند شاعران و نویسندگان سازمانی که مورد قهر و غضب رهبران سازمان قرار گرفتند. مجتبی میرمیران، کمال رفعت صفایی، فریدون گیلانی، محمد علی اصفهانی، اسماعیل…

 • مریم رجویوقتی طوطی کتاب می نویسد

  وقتی طوطی کتاب می نویسد

  مریم عضدانلو، تا کنون چه بضاعت سیاسی و ادبی و دموکراتیکی را اندوخته است تا توسط آن بتواند کتابی علیه بنیادگرایی تحریر کند. دموکراسی و آزادی و آزادمنشی، قبل از هر چیز یک فرهنگ است. فرهنگ تحمل و مدارا و رعایت حقوق دیگران، به ویژه…

دکمه بازگشت به بالا