مرور

مهدی خوشحال

تبخیرشدگان فرقه رجوی در آلبانی

از کل نفرات مجاهدین خلق صدها تن با اسم و مشخصات و گذرنامه جعلی از عراق خارج و وارد آلبانی شده اند تا جایی که خانواده این نفرات از وجود خویشاوندان شان در آلبانی، بی خبرند.

آیا رجوی دوباره زنده خواهد شد؟

به مسعود رجوی رهبری فرقه، پر بهاء داده می شد. در سال ۱۳۸۱ در کتاب مبارزه با استبداد و در صفحه ۱۰۷ آوردم که اگر مسعود رجوی قبل از این که به زندان برود و بدل به قهرمان شود، یک زن به تور می زد، قید سیاست را می زد و لذا سه نسل از پرداخت بیهوده…

فرزاد به هادی پیوست

به هر حال فرزاد خاطره ای که از هادی برای نوشتن در دست داشت، تمام نکرد و خود سه هفته قبل بر اثر سکته قلبی به هادی پیوست. از فرزاد فرزین فر، همسر و دو فرزند ۱۱ و ۱۳ ساله به جای ماند. ناگفته نماند، با شناختی که از فرزاد ساده دل و مهربان دارم،…

جنگی که قاعده و قانونی ندارد

ای کاش جنگ پنجاه ساله مجاهدین خلق دارای زمانبندی جنگی و داور و قانون و قاعده ای می بود و النهایه برنده و بازنده در اسرع وقت مشخص می شد و تکلیف خیل جنگجویان و زخمیها و اسراء و قربانیان و زندانیان و مردم و هزینه های سرسام آورش معلوم و مشخص می…

یاد باد آن که زما وقت سفر…

مادرم یکی از این مادران سوخته دل بود که در سال ۱۳۶۰ پندی به من داد که در آن سال و آن همه هیاهو، گوش من که سهل است گوش فلک هم شنوا نبود. سال ۱۳۶۰ و پس از چند ماه از شورش مسلحانه، یکی از دوستان نزد من آمد و چون دو انگشت دستش را به نشانه دو…

پایان عصر حماقت

واقعیت این است که بشر زمینی طی هزاران سال گذشته سلاح مخرب و کشنده ای در دست داشت و با فخر و غرور به آن مباهات می ورزید و دائماً علیه خود و دیگران استفاده می کرد. اما امروز این استفاده مردم و به ویژه دجالان و خرده دجالان از اهرم حماقت که گاه…

قربانیان عروسی

کار سازمان در راستای جراحی بزرگ که از ابتدا با عقد و عروسی مریم و مسعود، در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۴ آغاز شده و اگر سازمان حربه های مختلف سیاسی و ایدئولوژیک و نظامی و زندان و تصفیه و غیره، را به کار نمی برد، چه بسا موج انتقادات و نارضایتی از درون…

رجوی از چه می ترسد؟!

اما رجوی از چه می ترسد؟! او شاید از همه موارد فوق می ترسد، اما ترس بزرگترش اینها نیست. او از چیزی می ترسد که دیگران نمی ترسند. او از تنهایی و انزوا می ترسد، از زندان و مردن می ترسد، از شکست و انهدام می ترسد، از نرسیدن به تهران می ترسد، اما…

ده هزار دلار برای خروج

هزینه ای برای دو و یا یک نویسنده بی طرف و متخصص که طی یک و یا دو مقاله و چند صفحه همه این ها و مابقی نکات تاریک را روشن خواهد کرد و النهایه در جمع بندی راه خروج را نشان خواهد داد. این هزینه ده هزار دلاری، برای کسانی که میلیاردها دلار بابت…

مرگ یک شقایق زخمی

مسعود رجوی، امیر حائری را که فرزند دشمنش بود و ۵۱ تن مجاهدین دیگر را البته به دلایل متنوع قربانی کرد. اول این که آنان را در نقطه ای کاشت تا در اثر تحریک و سیگنال و اعلام جنگ، عفریت مرگ آسان به سراغشان بیاید و مسعود رجوی از شرشان خلاص شود.…