نسرین بصیری

  • وارونه نماییهمینجوری گرفته بودیم آنجا نشسته بودیم

    همینجوری گرفته بودیم آنجا نشسته بودیم

    دوستان و آشنایان به من پیشنهاد کردند و گفتند می توانم با 15 یورو به پاریس بروم و دو روز آنجا بمانم. خوب طبیعتا این یک پیشنهاد پرمنفعتی بود. واکنش نسبت به این پیشنهاد فوق العاده بود. ما از دوسلدورف با ده تا اتوبوس راه…

دکمه بازگشت به بالا