کیوان رادبین

  • ترجمه نامه آقای کیوان رادبین به بنیاد خانواده سحر

    ترجمه نامه آقای کیوان رادبین به بنیاد خانواده سحر

    وقتی در قرارگاه اشرف بودم من با سهیل ختار (ساشا) دوست شدم. او هم مشکلاتی مانند من داشت و او هم شکنجه شده بود. او سعی کرد فرار کند ولی عاقبت توسط مسئول خودش وقتی در فیلق بود کشته شد. در واقع دکتری که حسن…

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویمن از ملت ایران معذرت می خواهم

    من از ملت ایران معذرت می خواهم

    آن روزها فکر می کردم هدف مجاهدین خدمت به مردم ایران است، اما امروز می فهمم که از خیانت هایشان در جنگ ایران و عراق که بگذریم، اگر این ها می خواستند به ایران و مردمش خدمت کنند با دولت ایران سازش می کردند و…

دکمه بازگشت به بالا