reserve

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویجدا شدگان از مجاهدین در تغیر و تحول

  جدا شدگان از مجاهدین در تغیر و تحول

  یکی از حربه های مورد استفاده مجاهدین ایزوله کردن جداشده با اقدام به ترور شخصیت او در وارد نمودن انگ بریدگی از مبارزه بود. اکنون و بر عکس آنچه که مجاهدین فکر میکنند، مبارزه از نظر ایرانیان دوری جستن و در انزوا قرار دادن افراد،گروههای…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقننگ بر مبارزه مجاهدین

  ننگ بر مبارزه مجاهدین

  تعدادی از بزرگان شهر برای مذاکره با فرماندهان مجاهدین به جلوی ستون آمده بودند. آنها میگفتند که با رژیم صدام طرف حساب هستند. پس اگر مجاهدین مانع نشوند آنها نیز ترجیح میدهند که کدورت های گذشته را به فراموشی بسپارند. در میان مذاکره، به ناگهان…

 • وارونه نماییرهبران مجاهدین فاقد هرگونه درک اجتماعی

  رهبران مجاهدین فاقد هرگونه درک اجتماعی

  اکنون تمامی مردمی که در ایران و دیگر نقاط مختلف جهان با مقوله مجاهدین مواجه و از چگونگی آن آگاه هستند تلاش میکنند تا به آزادی این اعضاء ازقید و بند فرقه ای کمک کنند. فقط رهبران این جریان هستند که مخالفت مینمایند و تلاش…

 • اضمحلال فرقه رجویچرا خودکشی

  چرا خودکشی

  اینکه مجاهدین باید جل و پوستشان را جمع کنند و از عراق بیرون بروند بر کسی پوشیده نبوده و نیست. طبیعی است که صدام حسین دیگر سر از خاک بیرون نخواهد آورد تا از آن ها حمایت کند. در عراق هم هر تغیر و تحولی…

 • برچسباسماعیل وفا یغمائی و فرقه مجاهدین

  اسماعیل وفا یغمائی و فرقه مجاهدین

  اسماعیل به خلق(مردم) به همان اندازه عشق میورزید که در شعر و سروده هایش بیان میکرد. در مقابل قید وبند تشکیلاتی مقاومت میکرد و تن به اجبارات نمیداد. روحیه انسان دوستی و عشق به محرومان و مظلومان از وجودش خارج نمیشد. سال ها شاهد بودم…

 • جنگ افروزیعجب شبی بود دیشب

  عجب شبی بود دیشب

  مجاهدین خود را ایرانی مینامند. هرچه به رسانه هایشان و تلویزیونشان نگاه کنم متنفرتر میشوم. تمام تلاششان این است که ایران را در مقابل آمریکا کوچک و تحقیر کنند. نه تنها از تمامی مواضع آمریکا دفاع میکنند بلکه جاسوسی آن ها را مینمایند. آشکارا به…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقمدتی است که شدیدا طرفدار حقوق زنان شدم

  مدتی است که شدیدا طرفدار حقوق زنان شدم

  با ولع تمام به دنبال حقوق زنان و طرفدارانش میگردم. برایم فرقی نمیکند که چه نوع زنی باشد: سیاه، سفید،زرد و یا سرخ پوست. تفاوتی هم ندارد که آن خانم لباسی مندرس به تن داشته و یا شیک پوش باشد. از نظر من آن خانم…

 • استراتژی خشونت طلبانهآن اتفاق فقط با یک تماس تلفنی افتاد

  آن اتفاق فقط با یک تماس تلفنی افتاد

  پس از قطع تماس تلفنی در یک حرکت خودم را در فرانسه در خانه تیمی مجاهدین یافتم. البته انجامش به این آسانی که گفتم نبود ولی برای کسی که برای رسیدن به آمالش وطن و خانواده اش را پشت سر میگذارد آسان مینمود. پس از…

 • فرقه گرایی مجاهدیندوست داری در آینده چه شغلی داشته باشی

  دوست داری در آینده چه شغلی داشته باشی

  تماس روحی و جسمی ام با نمونه های فوق و صدها مورد دیگر کافی بود تا سازمان چریکی مجاهدین خلق را بدون کوچکترین شکی به عنوان یک فرقه تروریستی بشناسم. عملکرد های این فرقه در جمع اپوزسیون حکومت ایران شبیح به انگلی در میان آن…

 • فرقه گرایی مجاهدینداداش تو عضو یک فرقه هستی

  داداش تو عضو یک فرقه هستی

  آن تجمع تشکیلات نامیده میشد. به علت اینکه نفرات به طور تمام وقت و رایگان وجود خود را در اختیار تشکیلات گذاشته بودند آن ها را تشکیلاتی مینامیدند. هیچ فردی با نام و نشان اصلی خودش برای دیگران شناخته شده نبود. بیشترین وقت افراد تشکیلاتی…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقمنتظران کسب آزادی

  منتظران کسب آزادی

  سوال از رهبران مچاهدین این است: حالا گیریم که به فرقه شما اجازه دادند که این نفرات را ده سال دیگر هم در آن قلعه نگهداری کنید، یا این که این نفرات را هم در مسیر جاه طلبیتان به ۱۲۰ هزار کشته اضافه کنید و…

 • مریم رجویمريم خانوم یادی از زلزله زدگان بم

  مریم خانوم یادی از زلزله زدگان بم

  یک نگاهی به صورت مریم خانم انداختم. هرگز او را در چنان سکوتی ندیده بودم. اصلا سکوت برایش معنی نداشت. او یک سره شوق و ذوق بود. همیشه خندان و شاداب مینمود. غمی سراسر وجودم را گرفت. بطرف آبدارخانه که در گوشه سالن اجتماعات بود…

دکمه بازگشت به بالا