مرور

تصویری

پیام سعید فیروزی جدا شده از فرقه رجوی به اسیران

ملاقاتی با آقای سعید فیروزی داشتیم. سعید فیروزی بعد از سرنگونی صدام ارباب رجوی توانست خودش را از فرقه رجوی نجات دهد و به ایران باز گردد. در حال حاضر در ایران تشکیل خانواده داده و صاحب دو فرزند است و مشغول کار است از خاطرات بدی که در فرقه…

مادر حسن رضایی: دلم برای پسرم تنگ شده است

سفری به محلات داشتیم و تصمیم گرفتیم سری به خانواده حسن رضایی اسیر در فرقه رجوی بزنیم. وقتی وارد منزل آقای رضایی شدیم، مادر حسن رضایی خانم طاهره رضایی و برادرش آقای حسین رضایی استقبال گرمی ازما کردند. مادر حسن با ما درد دل می کرد و می گفت…

مادرمان دلتنگ است ….

آقای بهمن هاشمی برادر فرزین هاشمی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات استان مرکزی حضور یافت. بعد از گفتگویی که با ایشان داشتیم در ادامه آقای هاشمی گفتند: خیلی دلم می خواهد بعد از چند سال صدای برادرم را بشنوم، نمی…

سعید جان چهارده سال است دخترت را ندیده ای!

آقای عبدی و خانم عبدی مادر سعید عبدی خانواده فعال دفتر انجمن نجات هستند. زمانی که فرقه رجوی در عراق بود چند بار به عراق سفر کردند و آرزو داشتند با فرزندشان دیداری داشته باشند ولی متاسفانه رهبران سنگ دل فرقه رجوی مانع دیدار شدند .…

بیست و نه سال است فرزندم را ندیدم

برای ملاقات، از خانم زهرایی دعوت کردیم به دفتر انجمن مراجعه کند. دعوت ما را پذیرفت و به دفتر انجمن استان مراجعه کرد . خانم زهرایی با مشکلات فراوان چندین بار به عراق برای آزادی فرزندش از دست رجوی سفر کرده است. این فرصتی بود تا حرفهای خانم…

دیدار انجمن نجات با خانم حبیبی مادر پروانه ربیعی عباسی اسیر فرقه رجوی

خانم حبیبی یکی از فعالین انجمن نجات استان مرکزی است. ملاقاتی با ایشان داشتیم و به درد دل خانم حبیبی گوش دادیم. خانم حبیبی گفت: چندین بار به عراق سفر کردم، چه در گرما و چه در سرما، آرزو داشتم دخترم را بعد از چندین سال ببینم. رجوی و سرانش به…