رضا اکبری نسب

از مسئولین انجمن نجات استان آذربایجان شرقی. از خانواده های اعضای فرقه رجوی. فعال در عرصه  افشای ماهیت فرقه تروریستی رجوی از قبل از تشکیل انجمن ها

دکمه بازگشت به بالا