تبریک به مناسبت رهایی خانم زهرا میرباقری از چنگال رجوی

انجمن نجات گیلان و خانواده های مرتبط با آن با شنیدن خبر فرار و رهایی خانم زهرا میرباقری بی نهایت به وجد آمدند وضمن تبریک به ایشان و خانواده زجرکشیده اش از بابت فرار از جهنم رجوی و بازگشت به دنیای آزاد، گسستن و رهایی تمام اعضای ناراضی پادگان مخوف و بدنام اشرف را ازخداوند منان آرزو کردند. خانم زهرا میرباقری وقتی درقدم اول به بیان مختصری از فشارهای اعمال شده ازجانب فرقه رجوی به خودشان پرداختند وبا درج آن درسایت ایران قلم و ایران اینترلینک برای عموم خصوصا مدافعان حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری روشنگری داشته واستمداد طلبیدند، دل هر عنصر آزاده و وجدان بیدار را به درد آوردند و طبعا حمایت همگان از جمله خانواده های چشم انتظار گیلک را برای ادامه مسیر زندگی نوین خود به همراه خواهند داشت. متعاقب انتشار کنفراس روشنگرایانه ایشان به اتفاق تنی دیگرازجداشدگان فرقه رجوی درساختمان وزارت دفاع عراق، فرقه رجوی به سختی سوخت و با زوزه های زجرآلود در واکنش به این حرکت غرورآفرین و انساندوستانه در مسیر رهایی سایر دوستان در بند پادگان اشرف سوز و گداز کرد که این چهارتن ازمزدوران وماموران وزارت اطلاعات هستند وهیچگاه درتشکیلات ما دارای رده وکرسی و مسئولیتی نبودند!؟ باید درقبال اینگونه اباطیل تکراری و لاطائلات مسخره و نخ نما گوشزد کرد که فرقه رجوی را ازدست جداشدگان قهرمان هیچگاه گریزی نخواهد بود واین تمامیت تشکیلات مخوف رجوی است که درچشم اندازی نه چندان دور بدست جداشدگان و روشنگریهایشان و با همت و مقاومت خانواده های اعضای در بند اشرف خصوصا متحصنین مقاوم درمقابل کمپ اشرف نابود و مضمحل خواهد شد و نوید بخش رهایی تمام ناراضیان دربند را به همراه خواهد داشت. ایمان راسخ داریم که ظلم وستم فرقه رجوی به اعضای دربند وهمچنین خانواده های آن عزیزان با همت همین عزیزان وبا حمایت تمام وجدانهای آگاه بشری به قطع و یقین به پایان خواهد رسید و چشم و دل خانواده های چشم انتظار و رنجدیده به جمال عزیزان دربند روشن و منور خواهد گردید.

خروج از نسخه موبایل