نامه سرگشاده به رئیس و اعضای محترم پارلمان اروپا

با عرض ادب و احترام

حضور رئیس و نمایندگان محترم پارلمان اروپا باید عرض کنم که اینجانب علی جهانی به مدت بیست سال در سازمان مجاهدین فعال بودم و اکنون از این سازمان جدا شده و در اروپا هستم و در حال فعالیت و افشاگری علیه سران این سازمان و رهایی همه دوستان گرفتار خودم از این تشکیلات تروریستی هستم.

آقایان و خانمهای محترم نماینده

بر اثر تلاشهای شبانه روزی کشورهای صلح دوست در جهان بین ایران و کشورهای غربی بر سر مسائل هسته ای توافق حاصل شده و دیگر سازمان مجاهدین نمی تواند با دروغ پردازی های خودش در مورد اینکه سایت جدید کشف کرده است کسی را بفریبد و بقول معروف دیگر حنای سران فرقه در این زمینه رنگی ندارد و تنها این سازمان است که در دنیا در همسوئی با دولت اسرائیل علیه این توافقنامه ساز مخالف می زند که این امر بیشتر چهره این سازمان را در نزد جهانیان افشاء می کند و بیانگر انزوای سیاسی این سازمان به همراه اربابان خودش است.

آقایان و خانمهای محترم نماینده

در حالیکه سازمان ملل و همه کشورهای صلح دوست به دنبال این هستند که نیروهای باقیمانده این سازمان از کشور نا امن عراق و کمپ لیبرتی به کشورهای ثالث منتقل شوند سران فرقه و به طور خاص مریم و مسعود رجوی به بهانه های واهی نیروها را به اعتصاب غذا وادار کردند و اکنون بنا به گزارشهای رسانه های خودشان بیش از نود روز از این اعتصاب غذا می گذرد و می خواهند عده ای را این طوری از پای در بیاورند و به کشتن بدهند.

به دلیل اینکه سران فرقه برای جلوگیری از پاشیده شدن کامل تشکیلات مخوف خودشان در حالیکه بهتر از هر کسی می دانند که کشور عراق نا امن است و می خواهند نیروها را به کشتن بدهند و در این راستا چندی پیش همگان شاهد بودند که بر اثر حمله تروریستی بیش از ۵۲ نفر در کمپ اشرف کشته شدند که مصوب اصلی این کشتار وحشیانه رجوی ها بودند که با اسرار خودشان بر ماندن نیروهای بی دفاع در کمپ اشرف موجبات این حمله تروریستی را فراهم کردند و حال که دیگر نمی توانند خط برگشت به اشرف را دنبال کنند نیروها را با وادار کردن به اعتصاب غذا می خواهند از پای در بیاورند و بدین گونه جلوی فروپاشی کامل تشکیلات خودشان را بگیرند.

آقایان و خانمهای محترم نماینده

اینجانب از شما خواهشمندم که روی سران این فرقه که برای جان انسانهای بی گناه مستقر در کمپ لیبرتی هیچ ارزشی قائل نیستند فشار آورده و با اقدامات انسان دوستانه و حقوق بشری خود جلوی خودکامگی های سران این سازمان را بگیرید و اجازه ندهید بیش از این با جان انسانهای بی گناه برای پیش برد مقاصد سیاسی خودشان استفاده کنند و موجبات رهایی این انسانها را از کشور نا امن عراق و کمپ لیبرتی فراهم سازید.

پیشاپیش از زحمات و اقدامات انسان دوستانه شما کمال تشکر را دارم.

با احترامات فراوان

علی جهانی

خروج از نسخه موبایل