نمایندگان محترم پارلمان اتحادیه اروپا – نگرانی از وضعیت جسمی مجاهدین

نمایندگان محترم پارلمان اتحادیه اروپا

با کمال احترام، من یکی از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین و با سابقه ۲۵ سال عضویت بودم که هم اکنون در کنار سایر جداشدگان از سازمان مجاهدین در انجمن های حقوق بشری فعالیت می کنم. فعالیت ما، شامل افشاگری ها علیه جنایات سازمان مجاهدین است که رهبران شان طی سالیان تلاش دارند روی آن سرپوش بگذارند. اصلی ترین فعالیت ما، نجات جان انسانهایی است که درون سازمان مجاهدین و در اردوگاه لیبرتی، اسیر هستند و جانشان هر روز در خطر است.

چنانکه سابقاً بارها در نامه های مختلف شرایط بسیار سخت و خطرناک اعضای اسیر در سازمان فرقه گرای مجاهدین را توضیح داده ایم، اما هم اکنون موضوعی بسیار جدی روی میز است و آن دستور مسعود رجوی که همه اعضای اسیر در سازمان فرقه گرای مجاهدین، دست به اعتصاب غذا بزنند. همانگونه که مطلع هستید، روز اول سپتامبر ۲۰۱۳ در جریان یک درگیری، بیش از ۵۰ نفر از اعضای مجاهدین که به دستور شخص مسعود رجوی در اردوگاه اشرف باقی مانده بودند، قتل عام شدند و ۷ نفر دیگر مفقود شده اند.

رهبران سازمان فرقه گرای مجاهدین، با راه اندازی اعتصاب غذا که در چهارمین ماه از این اعتصاب هستیم! قطعاً با سابقه ای که رهبران مجاهدین از خود نشان داده اند، جان اعضای سازمان برایشان هیچ اهمیتی ندارد و این اعتصاب غذا و به خطر انداختن جان انسانها، نمایشی است برای پنهان کردن جنایات خود و فریب دادن جامعه جهانی، در راستای پیشبرد مقاصد ضد انسانی.

نمایندگان پارلمان اروپا!

هشدار می دهیم و یادآور می شویم که فریب نمایشها و دروغ های رهبران مجاهدین را نخورید و اجازه ندهید که با این نمایش ها انسانهای اسیر را بیشتر از این در عراق نگه دارند و جان آنها را در خطر بیندازند. همچنین از شما خواهش داریم که تمام تلاشهایتان برای نجات جان انسانهایی باشد که در عراق و در سازمان فرقه گرای مجاهدین، اسیر هستند.

با احترام مجدد، کریم غلامی

خروج از نسخه موبایل