وقتی ملکه ترور (مریم رجوی) زن سال می شود!!

یکی از سایت های وابسته به فرقه تروریستی مجاهدین خلق در یک اقدام مضحک اعلام کرد مریم رجوی از سوی یک انجمن به نام “انجمن معتقدان به خدا” به عنوان «پرافتخارترین» زن سال ۲۰۱۳ انتخاب شده است!!

طنز ماجرا اینجاست که مریم رجوی در رقابت با سونیا گاندی رهبر حزب کنگره هندوستان و میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا برنده این عنوان شده است!

در این اقدام نمایشی که با حمایت مالی و صرف هزینه های هنگفت توسط خود رجوی و موسسه های ساختگی وابسته به خود آنها صورت می گیرد رجوی به عنوان “پرافتخارترین” زن انتخاب شده، این در حالی است که نگاهی به سوابق مریم رجوی گویای این واقعیت است که وی اساسا افتخاری در زندگی خود جز سوابق تروریستی و قتل و کشتار ندارد. دو مورد از سواق شرم آور کسی که او را به عنوان ملکه ترور می شناسند سرکوب کردها و دستگیری در فرانسه به اتهام پولشویی و تدارک حملات تروریستی است.

سرکوب کردها

در سال ۱۹۹۱ عراق شاهد قیام سراسری کردها در شمال و شیعیان در جنوب بود. درگیری کردها با حکومت صدام حسین به اوج خود رسیده بود. ضعف و ناتوانی حکومت صدام حسین در بعد از جنگ اول و دوم خلیج فارس و حمله نیروهای متحد به رهبری آمریکا به این کشور عملا توان نظامی ارتش بعث را تحلیل برده بود. قیام کردها و شیعیان می توانست دیکتاتوری صدام حسین را به باد دهد اما در این میان ارتش آزادیبخش ملی که سرنوشت خود را با صدام پیوند زده بود وارد عمل شد. نیروهای مجاهدین خلق و از جمله شخص مریم رجوی در سرکوب قیام کردها حضور فعال داشتند. معروف است شخص مریم رجوی سوار بر تانک بر سر شبه نظامیان مجاهدین فریاد می زد” کردها را زیر تانک هایتان بگیرید و گلوله هایتان را برای پاسداران ایران نگه دارید”.

دستگیری در ژوئن ۲۰۰۳

۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ (۲۷ خرداد ۱۳۸۲) پلیس ضد تروریست فرانسه با همکاری ۱۳۰۰ نیروی خود، با حمله به ۱۳ پایگاه مجاهدین خلق، مریم رجوی و ۱۶۵ تن از اعضای ارشد این فرقه را دستگیر کرد. پولشویی و تلاش برای تدارک حمله به ۱۳ سفارت خانه ایران در خارج کشور از اتهامات مریم رجوی بود. ماجرای دستگیری اعضا در فرانسه، سران سازمان را دستپاچه کرد. نامعلوم بودن تصمیم و حکم دادگاه و از همه مهمتر به هم ریختن تمهیدات و تدارکاتِ ـ به دقت ـ طراحی شده، فرقه را به این اندیشه واداشت که واکنشی متناسب با ماهیت فرقه ای خود بروز دهد. ده تن از وابستگان سازمان مجاهدین خلق، در اعتراض به دستگیری مریم رجوی و جمعی از همراهان وی، دست به خودسوزی علنی زدند! در نتیجه این اقدام وحشتناک ۳ تن به نام های علی ملک، مرضیه باباخانی، ندا حسنی جان سپرده و بقیه دچار آسیب های شدید سوختگی شدند. این در حالی است که می بایست روند محاکمه مریم رجوی بر اساس قوانین جاری فرانسه طی می شد و نیاز وی برای آزادی خودش کسانی چون ندا حسنی ۲۵ ساله را به شعله های آتش بسپرد.

با چنین سابقه ای همان ملکه ترور زیبنده مریم رجوی است و اقدامات ساختگی و مضحکی چون انتخاب به عنوان زن سال از سوی موسسه های پوششی خود فرقه مجاهدین خلق از وجهه تروریستی و خشونت طلب او نمی کاهد.

خروج از نسخه موبایل