الگو برداری گروه تروریستی داعش از پیشکسوت خود فرقه رجوی

اخیرا در خبرها آمد که گروه تروریستی داعش مناطقی را که به تصرف خود در میاورد باعث آزار و اذیت مردم بخصوص زنان و دختران آن منطقه میشود که البته دور از انتظار از این گروه وحشی هم نبود! اما آنچه که قابل تامل بود الگو برداری آنها از فرقه رجوی بود یعنی زنان متاهل آن منطقه را مجبور به طلاق میکند و آنها را به عقد رئیس و روسای خودشان در میآورند! این اقدام شرم آور و ضد بشری گروه داعش پیشتر توسط فرقه کثیف رجوی اجرا شده بود. همانطور که دیگر همگان با اطلاع هستند مسعود رجوی سرکرده گروه تروریستی رجوی هم با براه انداختن داستان انقلاب ایدئولوژیک تمامی زنان متاهل را ناگزیر به جدایی از شوهرانش کرد و بعد یکی پس از دیگری آنها را وارد حوض رهایی که در واقع باتلاق تباهی بود نمود!
هر چه زمان میگذرد شباهت گروه های فرقه ای بیشتر و خودش را به مردم نشان میدهد! شاید اگر سال گذشته در خصوص یکی بودن ماهیت داعش و مجاهدین سخنی گفته میشد پذیرش آن برای بعضی ها سخت میبود اما اکنون که زمان گذشته و هرکس ماهیت خودش را واضح تر نشان داده است دیگر ادعای اینکه همگی اینها از یک قماش هستند کار سختی نیست! بخوبی بیاد دارم که رجوی هم طرز تفکرش مانند گروه داعش بود. یعنی در صحبتهایش میگفت که ما بایستی خودمان را در شرایطی قرار دهیم که وارد ایران شویم و منطقه ای که بتوانیم از آنجا برای خودمان درآمد زایی داشته باشیم را تحت تصرف بگیریم! مانند کاری که اکنون گروه تروریستی داعش میکند. منطقه ای که دارای پالایشگاه است را تحت کنترل در آورده است و از آنجا نفت میفروشد و برای ادامه کارهای تروریستی خود درآمد زایی میکند! البته رجوی جنایتکار این آرزویش را به گور خواهد برد.
مراد
 

خروج از نسخه موبایل