آقای عباس محمد پور به وطن و آغوش خانواده بازگشت

آقای عباس محمد پور از اعضاء جدا شده فرقه رجوی بعد از حدود 27 سال اسارت به آغوش خانواده بازگشت.

آقای محمد پور در بحبوحه جنگ بین ایران و عراق در سال 1367 به اسارت گروه تروریستی مجاهدین درآمد. ایشان در سال 1393 از کمپ لیبرتی عراق به کشور آلبانی منتقل شد و توانست پس از سالها تحمل مناسبات فرقه ای رجوی خود را از بند آنها نجات دهد.

انجمن نجات فارس بعد از ظهر روز 25 / 3/ 1394 جلسه ای به مناسبت ورود ایشان و اولین دیدار با خانواده ترتیب داد.

دانلود سخنرانی مسئول انجمن نجات فارس و خانم زهرا میرباقری

دانلود سخنرانی آقای محمود دشستانی

دانلود استقبال خانواده محمدپور از ایشان

دانلود سخنرانی آقای حامد صرافپور

خروج از نسخه موبایل