دروغ گویی های مهدی ابریشمچی

یکی از بی پرنسیب ترین کسانی که در طول مدت 16-17 سالی که در سازمان بودم دیدم٬ مهدی ابریشمچی بود! از اصلیترین ویژه گی های او را اگر بخواهیم بگویم٬ دروغ گویی اوست! او خیلی راحت و بدون کوچکترین تناقضی٬ دروغ میگوید و فکر میکنم کسی که اینقدر راحت دروغ بگوید٬هرکار دیگری هم براحتی انجام میدهد! مثلا همین چند مدت پیش بود که او مصاحبه ای با شو تلوزیونی خودشان انجام داده بود ودر آن مصاحبه قویا اعلام نمود که سازمان مجاهدین٬ به هیچ قدرتی وابسته نیست و تمامی مسائلش را با اتکاء به قدرت درونی خودش حل وفصل میکند! هرچند ما جداشدگان از سازمان٬ بارها و بارها اعلام کرده بودیم که سازمان تا بن واستخوان به صدام و دولت بعث وابسته بود و تمامی مشکلات مالی شان را از طریق رژیم صدام حل و فصل میکردند! شاید باورش سخت باشد ولی من به چشم خود دیده بودم که بعضا به کامیونت هایی مانند خاور٬ آنها در بغداد پول جابجا میکردند! ما که هرگز نمیپرسیدیم که این پولها از کجا آمده است چون بخوبی میدانستیم که سرک کشیدن درکارهایی که نباید از آن چیزی بدانیم٬ برخورد شدید میشود ولی بهرحال بخوبی میفهمیدیم که این پول خیلی بیشتر از آن پولی است که بچه های سازمان در کوچه و خیابانهای اروپا و امریکا از مردم میگیرند! بخوبی بیاد دارم که حوالی سالهای 72-73 بود که مریم رجوی هم به فرانسه رفته بود.علت فرانسه رفتنش هم چیزی که اعلام کردند این بود که "خواهرمریم" رفته خط مقدم که مسائل مالی سازمان و ارتش را حل کند! یادم میاید که آنزمان حتی مارا هم بلحاظ غذا و امکانات دیگر در فشار گذاشته بودند و مستمرا میگفتند که سازمان بشدت مشکل مالی دارد بطوریکه" برادر مسعود" مجبور شده است که تعدادی از خودروهایمان را به مردم عراق بفروشد و یا حتی طلاهایی که مردم به ما هدیه داده بودند را "برادرمسعود" داده به یکی از بچه های که برود در بازار بغداد بفروشد و خرج و مخارج سازمان را تامین کند!و چقدر بچه های اسیر در بیابانهای عراق را سرکوفت زدند که ببینید چه کردید با سازمان و ببینید که اگر زودتر سرنگون کرده بودیم کار سازمان باین جا نمیرسید و…

چند روز قبلش هم مسعود رجوی که حقیقتا یک دجال نمونه است نشستی گذاشت که ای بچه ها: ما که حمایت ابرقدرت نداریم ناو هواپیما بر هم نداریم پس بایستی که هرچه بیشتر به انقلاب مریم چنگ بزنیم واوست که ضامن پیروزی و حلال تمامی مشکلات ماست و… و بچه های از یاد رفته مردم در بیابانهای بی آب و علف عراق هم چه احساس شرم و بدهکاری میکردند و میگفتند که وای بر ما این برسر سازمان آوردیم! و این دقیقا در همان روزهایی بوده است که نمایندگان رجوی خائن٬ سر هر ماه٬ پول مزدوری و خوش خدمتی شان را از اربابشان یعنی صدام دریافت میکردند آنهم به دلار! بعد  ما را مجبور میکردند که به بیابانهای قرارگاه اشرف برویم و از صحرا٬ توله یا پنیرک بکنیم و برای پختن با خود به مقرمان ببریم تا بچه های آشپزخانه بآن برایمان غذا بپزند! چه خنده ای میکرده رجوی وقتی خودش مثل گراز ران مرغ را گاز میزده و به نیروهایش پنیرک میخورانده و چه کیفی میکرده وقتی چمدانهای پر از دلار از اربابش تحویل میگرفته ولی درنشست بما میگفت که برای حل مسائل روزانه سازمان٬ ماشین و طلا میفروشیم!

اکنون روی صحبتم با مهدی ابریشمچی است. واقعا ننگ و نفرین و شرم برای تو٬ کمترین است! تو و اربابت مسعود و مریم تا خرخره در لجن زار وابستگی و نوکری فرو رفته بودید٬ دیگر چرا و از کی دفاع میکنی؟! اکنون که دست شما برای همه رو شده است و فیلمهای شما در حال دریافت چمدان های پر ازپول بدست همه افتاده است٬ دیگر اکنون چرا این مزخرفات بهم میبافی؟! ای ملیجک!خوب گوش کن! تو و سازمان تو و ارباب وطن فروش تو همین الان هم تا خرخره وابسته هستید و نان شب تان را از همان پولی میخورید که بخاطرش وطن فروشی کرده اید و میکنید! آنزمان برای عراقی ها اطلاعات جمع میکردید و پول میگرفتید٬ الان برای اسراییل این کار را میکنید! آن زمان ما مستمر میگفتیم که شما مواجب بگیر صدام هستید و میگفتید که نه! ما مستقل هستیم.دیدیم استقلالتان را! با فیلم و مدرک به چشم دیدیم! اکنون باز میگوییم که شما وابسته تا بن و استخوانتان به اسراییل و امریکا هستید٬ باز بگویید نه! فیلم مزدوری برای آنها هم بلاخره بیرون میاید! و مثل همیشه روسیاهی به روی کثیف شما باقی خواهد ماند! اگر شما نوکر اسراییل و امریکا نیستید٬ چرا اسراییل عکس های ماهواره ای تاسیسات اتمی ایران را بشما داد تا در امریکا توسط علیرضا جعفرزاده نشان خبرگزاریها بدهید؟! اگر شما نوکر امریکا نیستید٬ به چه دلیل بعد از اینهمه سال در لیست سیاه امریکا بودن و بعد از اینکه برهمگان روشن شد که شما کوچکترین پایگاهی در داخل ایران ندارید٬ چرا بشما اجازه دادند که دفتر نمایندگی باز کنیدو میتینگ داشته باشید؟! اگر شما نوکر اسراییل نیستید٬ چرا بعد از اینهمه جنایات اسراییلی ها علیه مردم غزه٬ یک کلام از دهانتان درنیامد که محکوم کنید جنایات آنها را؟! ترسیدید که حقوقتان قطع شود؟! اگر شما مزدور اسراییل و  امریکا نیستید٬ چرا تمامی مواضع سازمان شما با مواضع اسراییل وامریکا علیه ایران٬ باهم مو نمیزند؟! پس هستید! مزدور هستید! اصلا امورات شما جز با مزدوری پیش نمیرود! شما حتی برای گروه منفور داعش هم مزدوری میکنید! دیر یا زود دست تان باز رو میشود با سند و مدرک! باز دوباره در تلوزیون ظاهر شو! با کت و شلوار! و باز دروغ بگو که ما وابسته نیستیم و کاملا مستقلیم! باز ممنون که معنای استقلال را شناختیم!!

آقای مهدی ابریشمچی برو نگاهی بخودت رد آیینه بینداز! واقعا از شکل انسان خارج شده ای! از بس کارهای حیوانی انجام داده ای مانند حیوان شده ای! و این عاقبت کار وطن فروشان است!

مراد

خروج از نسخه موبایل