رجوی و متحدان سعودی و گروه های تکفیری و سلفی فقط به فکر ریختن خون مسلمانان هستند؟!

رجوی و تمام این گروههای خبیث و سعودی های سلفی و وهابی فقط به ریختن خون مسلمان ارتزاق می کنند.  یک تعداد که خود را مسلمان می دانند و بر آن هستند تا احکام اسلام واقعی را اجراء کنند و تعدادی هم خود را اسلام مجسم می نامند.  از جمله همین رجوی و فرقه اش که خود را مسلمانان واقعی و شعارهای جامعه بی طبقه توحیدی سر می دهند و دنبال آن هستند که حکومتی را پیاده کنند که برابری زن و مرد باشد و هیچ گونه تبعیض وجود نداشته باشد.آخر مسلمانی که تو باشی معلوم نیست چه کسانی می خواهند پیرو تو باشند. چطور این همه جنایت آدم ببیند و وجدانش بدرد نیاید و محکوم نکند. به غیر از این که تار و پود خودش هم با همین افکار طنیده شده باشد. آل سعود با بی رحمی زوار را کشت و دل تمام مسلمانان را بدرد آورد ولی هیهات از این قوم ستمگر رجوی که حتی یک اطلاعیه هم نداد و سکوت پیشه کرد. نکنه فکر کردید تمام افرادی که رفته بودند برای زیارت،  ماموران وزارت اطلاعات و نیروی قدس بوده اند. واقعا آنقدر اعمال خشونت طلبی و اقدامات تروریستی انجام داده اید که قلب هایتان سنگ شده است و پاسخ تمام این درد و رنج هایی که بر مسلمانان وارد می شود را در زمان مشخص خودش دریافت خواهند کرد. مگر داعش در سوریه و عراق به غیر از این دارد کار انجام می دهد با شقاوت تمام خودش حکم صادر می کند و به بدترین شکل در طول تاریخ افراد را مسلح می کند و نظر اونها با سعودی ها و وهابی ها در بحث برخورد با مسلمانان یکی هست. همین کار را اسرائیل با مردم بی دفاع فلسطین انجام می دهد در شکل دیگری اما اینجا ها نه حقوق بشری وجود دارد نه محکوم کردن.
البته که ظلم هیچ گاه پایدار نمانده و روزی خواهد رسید که جواب تمام این بی عدالتی ها خواهد داده شد و جرثومه پلید هر آنچه از افکارهای غیر ناب محمدی برچیده شود و آنچه برملاء می شود کوس رسوایی مدعیان بظاهر مسلمان.آری دستگاه اطلاعیه پرداز رجوی در اینطور مواقع سیگنال هایش دریافت نمی کند و خاموش است.  واقعا ننگ بر شما با این بی اصولی تان که خواری و خفت را می پذیرید  برای بقاء و ادامه حیات ننگین خود.
 

خروج از نسخه موبایل