عامل انفجارهای تروریستی پاریس در پادگان اشرف آموزش دیده بودند

از یک سال قبل از سقوط صدام حسین دیکتاتور عراق در یک هماهنگی رسانه ای و تبلیغی صدام و رجوی اعلام کردند قبل از شکست دولت بعثی و اشغال توسط امریکا آنها نیروی عشایری و نامنظمی تشکیل داده اند و آموزش های لازم هم طی نموده اند وهشدارهای مکرر می دادند که هیچ نیروی اشغالگر و حتی دولت حاکمی غیر ازدولت بعثی در عراق روی خوش و آرامش به خود نخواهد دید.
از همان هشدار رجوی و صدام دست به کار شدند و مکان های مختلفی در قرارگاه اشرف مورد بررسی قرار گرفت و صدام تمامی ارتشیان و امرای ارتش و سرسپردگان استخباراتی و اطلاعاتی خود را به همراه خانواده و بستگان آنها را با پول و سلاح فراوان تجهیز و حتی ریز جزئیات تخلیه انبارهای سلاح و تجهیزات بعد از سقوط را طراحی کرده بودند. در این راستا آن بخش از جمع آوری سلاح و تجهیزات نظامی که در صحنه باقی ماند را هم به رجوی واگذار شده بود.
طرح اصلی آموزش ها وپیگیری جلسات و نشست های محرمانه و مخفی در اشرف بود که با عادی سازی که از سوی مجاهدین با امریکا شده بود این کار تحت عنوان همایش و تجمعات عشایر در اشرف مجاهدین صورت می گرفت.
به مدت 8 سال از سقوط صدام تا سرفصل تخلیه اجباری اشرف بطور مستمر همین سران و فرماندهان داعشی که 90 درصد فرماندهان ارتش صدام هستند در اشرف آموزش، سازماندهی وتوجیه می شدند.
اطلاعات موثقی وجود دارد که صدام هم قرار شده بود بعد از اختفاء اولیه در نهایت به مخفیگاه رجوی در اشرف بیاید.
درهمین رابطه دو کد هست که ثابت می کند رجوی بیخودی در ابتدا عملیات ها و کشتار های داعشی ها را خشم عشایر قلمداد نمی کرد.
اول اینکه صدام قبل از سقوط گفته بود خشم عشایر را سازماندهی می کنیم و از طغیان خشم عشایر علیه هر حکومتی که کنترل عراق را بدست گیرد بکار می گیریم. رجوی هم بعد از مرگ صدام و طغیان داعش همین کد را بکار برد.
مورد دوم اینکه رجوی در راستای شعار صدام از ابتدای اشغال عراق تا سال های متمادی برای عادی سازی حضور تروریست ها در پادگان اشرف از آنها به عنوان حمایت های عشایر عراق به نفع خود تبلیغ می نمود.
پس دولت مردان پاریس باید به خود آیند که اولا مادر این عملیاتها و طراح و سازماندهنده آن در بیخ گوش خود شان در پاریس به عنوان پناهنده و تروریست خوب در اورسوراواز زندگی آرامی می کنند و همان کاری که در قرارگاه اشرف علیه دولت قانونی بغداد با تروریست ها می کرد اکنون در پاریس آنرا دنبال می کند.
 

خروج از نسخه موبایل