استمداد ازمجامع حقوق بشری برای نجات جان مصطفی بهشتی

این تصویر متعلق به مصطفی بهشتی معروف به میلاد است.این عضو معترض و ناراضی هم اکنون برخلاف خواست قلبی خود درکمپ لیبرتی درزندان هست و بشدت تحت کنترل قوای سرکوبگر رجوی قرار دارد تا که فرار نکند و به آغوش خانواده اش باز نگردد.
درکمال تاسف آقای مرتضی بهشتی برادر آقای مصطفی بهشتی دردرگیری تحریک شده تشکیلات سیاه رجوی درآغازین سال 1390 به قربانگاه فرستاده شده است درحالیکه همسر و فرزندش یک دهه بود که چشم انتظارش بودند واکنون غم بزرگی را درزندگی خود به همراه دارند.
خانواده دردمند بهشتی خاصه خواهرش بنام نرگس بهشتی بشدت نگران سلامت مصطفی هستند وبارها طی نامه ای ازمجامع حقوق بشری و وجدانهای آگاه استمداد طلبیدند.
اینجانب علی پوراحمد جداشده ازفرقه بدنام رجوی چندسالی را ازنزدیک با مصطفی بهشتی دراسارتگاه اشرف طی کردم وعمیقا با خلق وخوی و روحیات ایشان واقفم. ایشان درهمان مقطع بارها دست به فرارزدند ولیکن بواسطه زندانبانان رجوی دستگیر و بازجویی و زندانی شدند. یکبار نیز بالاجبار از وی فیلم گرفتند تا برعلیه خانواده اش آنچه را که برایش دیکته کرده بودند , فحاشی کند!!
شخصا نگران خانواده دردمند وچشم انتظارمحترم بهشتی خاصه نگران آینده مصطفی بهشتی عضواسیردرلیبرتی هستم وبا صدای بلند ضمن گلایه ازسران تشکیلات مافیایی رجوی ازتمام مجامع حقوق بشری و کمیساریا درخصوص رهایی مصطفی بهشتی معروف به میلاد عضو ناراضی مقیم لیبرتی عمیقا استمداد می طلبم واعلام میدارم چنانچه مصطفی به سرنوشت برادرش مرتضی گرفتار آید سازمان ملل و نماینده اش در لیبرتی وهمچنین نماینده کمیساریا وشخص رجوی می بایست که دردادگاه عدل الهی پاسخگوباشند.
اندک انسانیت بخرج داده ومصطفی بهشتی را اززندان لیبرتی نجات دهید ویک خانواده دردمند وچشم انتطاررا شادمان کنید.
پوراحمد

مصطفی بهشتی عضواسیر در لیبرتی کیست؟

برادرم مصطفی بهشتی را آزاد کنید

گفتگو با خانم بهشتی، فرقه رجوی با خانواده شما چه کرد؟

برادرم مصطفی بهشتی را از چنگال فرقه رجوی آزاد کنید

فراخوان به سازمان های بین المللی برای نجات برادرم مصطفی بهشتی – نامه سوم

خروج از نسخه موبایل