شادمانی خانواده های گیلک از انتقال عزیزانشان به آلبانی

متعاقب اطلاع از انتقال شماری دیگر از اسرای لیبرتی به آلبانی درهفته گذشته خانواده های گیلک خاصه خانواده های اسیران انتقال یافته به آلبانی علی اصلانی ؛ معصومه یزدانی و حلیمه شکیبایی دریک تماس تلفنی با دفترانجمن ضمن شادمانی درخصوص انتقال عزیزانشان به دنیای آزاد خواستار آن شدند که بتوانند با آنان ارتباط تلفنی داشته باشند وپس ازسالیان دوری وبیخبری با آنان صحبتی داشته باشند.
انجمن نجات گیلان با تبریک وتهنیت به خانواده های مرتبط آرزومند است که درچشم اندازی نه چندان دورتمام اسرا چه درآلبانی وچه درلیبرتی بتوانند با خانواده هایشان ارتباط برقرارکنند که البته این ازحقوق اولیه آنان بوده وخواهد بود وکسی نمیتواند این حق مسلم را تا به ابد ازخانواده های چشم انتظار پوشیده نگهدارد.
درقدم اول وظیفه نماینده کمیساریای عالی پناهندگان است که باید ارتباط فی مابین خانواده وعضواسیررا برقرارنماید که امیدواریم چونان قبل پشت گوش نیندازند وبه مسولیت انسانی خود عمل کنند.
به امید رهایی تمام اسرای گرفتاردرتشکیلات مافیایی رجوی خائن به ملت ایران خاصه خانواده های اعضای گرفتار
 

خروج از نسخه موبایل