فیلم بازگشت برادران بهادری به وطن و آغوش گرم خانواده

بعد از رهائی از تشکیلات رجوی، شهرام و شهروز بهادری اهل شهرستان جلفای آذربایجان شرقی که 14 سال دراسارت فرقه ی رجوی بودند، امروز با استقبال هرچه بیشتر به محل تولد خود بازگشتند!
این دوبرادر که دارای خانواده ی بزرگی میباشند، با استقبال وسیع اعضای خانواده و فامیلان خود، اهالی شهر جلفا وخانواده هایی که هنوز فراق فرزندشان را باتلخی وسختی تمام تجربه میکنند ونیز گروهی از رها یافتگان قبلی از فرقه ی مخوف رجوی، مواجه شدند.

دانلود بازگشت برادران بهادری به وطن و آغوش گرم خانواده
دانلود بازگشت برادران بهادری به وطن و آغوش گرم خانواده
دانلود بازگشت برادران بهادری به وطن و آغوش گرم خانواده
دانلود بازگشت برادران بهادری به وطن و آغوش گرم خانواده
دانلود بازگشت برادران بهادری به وطن و آغوش گرم خانواده

خروج از نسخه موبایل