حمایت آشکار ملکه ترور مریم قجر از جنایت کاران گروه به اصطلاح توحید و جهاد

بعد از اعلام اعدام تعدادی از اعضای گروه تروریستی توحید و جهاد، مریم قجر ملکه ترور وارد صحنه شده تا به حمایت از این تروریست ها بپردازد وقتی این جنایت کار اعدام آنان را مورد نکوهش قرار داده و محکوم می کند نشان می دهد که همه تروریست ها شبیه هم بوده و ماهیت شان تغییر ناپذیر می باشد.
چند تن از تروریست ها عملاً به ترورها و دستوری که مبنی بر تفرقه افکنی بین اهل سنت و شیعه بود اعتراف نموده و به سزای اعمال جنایت کارانه شان رسیدند حال مریم قجر ملکه ترور به حمایت از آنان پرداخته و ناراحت از اینکه چرا این تروریست ها اعدام شدند و می بایست به کشتن مردم بیگناه  ادامه می دادند البته این خود جای حرف دارد.
سئوال اصلی از سران فرقه رجوی تروریست این است چرا وقتی این افراد روحانیت اهل سنت و شیعه را ترور می کردند صدای شما در نیامد؟ چرا وقتی مردم بی گناه را در میدان امام شهر سنندج هدف قرار می دادند و شهید می کردند شما به روی نامبارک خود نیاورده و خفه خون گرفتید؟ چرا وقتی اکنون این تروریست ها در مصاحبه هایی که از تلویزیون پخش شده و به اعمال جنایت کارانه خود اعتراف نمودند باز به حمایت از آنان می پردازید؟
برای همه کاملاً روشن است که دستگاه تبلیغاتی فرقه بر اساس دستور شیخ های مرتجع عربستانی دست به قلم برده و این اعدام ها را محکوم می کند. چطور وقتی در عربستان افراد را با شمشیر گردن می زنند خبری از حقوق بشر مورد ادعایی رجوی جنایت کار نیست؟
بهتر است رجوی گور به گور شده زیاد سنگ اهل سنت را به سینه نزد چرا که به اندازه کافی از اهل سنت چه در ایران و عراق  را شهید نموده است. اکنون نعره زدن مریم قجر ملکه ترور برای احقاق حقوق اهل سنت واقعاً مسخره است همانند شیوخ عربستانی بگویند که برای به اصطلاح آزادی مردم یمن باید مورد بمباران قرار بگیرند.
در مناسبات فرقه رجوی وقتی کسی حرفی بر علیه رجوی فریبکار در مناسبات می زد و یا انتقادی داشت سر از شکنجه گاهها و زندانهای دبس و اشرف و یا ابوغریب بغداد در می آورد. اگر در حکومت خیالی شما کسی دست به این گونه اعمال جنایت کارانه بزند آیا سران فرقه به او دسته گل می دهند یا او را اعدام می کنند؟ این سئوالی است که زن بیوه شده رجوی یعنی مریم قجر باید جواب بدهد و اعلام کند که چرا سنگ این تروریست ها را به سینه می زند؟ این دم تکان دادن سران فرقه برای مشتی تروریست به خاطر خوشنود کردن سران مرتجع عربستانی است تا بتوانند همسو با آنان نشان دهند که دست کمی از این تروریست های وحشی ندارند.
هادی شبانی   
 

خروج از نسخه موبایل