همسویی فرقه رجوی با شیخ عربستانی در مورد آزادی شهر موصل

بعد از محاصره کامل شهر فلوجه توسط نیروهای مردمی و ارتش عراق، تمام کشورهای مرتجع عربی به سرکردگی عربستان و دوستان کاسه لیسش یعنی فرقه رجوی در بوق و کرنا دمیدند که نباید شهر فلوجه مورد حمله قرار بگیرد و امکان دارد که به اصطلاح نسل کشی توسط مسلمانان انجام شود!!. البته درد این کشورها و فرقه رجوی نه جان انسانها بلکه باقی ماندن داعش در فلوجه بوده تا بتوانند هر چه بیشتر مردم عراق درگیر جنگ شده و به استقلال نرسند و به کارهای کثیف و کشتار مسلمانان ادامه دهند. ولی با هوشیاری دولت و مردم عراق این توطئه در نطفه خفه شد و اکنون قبل و بعد از حمله به شهر موصل باز هم کشورهای مرتجع منطقه با همکاری دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی سعی دارند تا جلوی حمله ارتش و نیروهای حشد الشعبی به شهر موصل را بگیرند تا بتوانند هر چه بیشتر با داعش همکاری نموده و خط و خطوط ضد انسانی خودشان را پیش ببرند.
بعد از سرسپردگی کامل فرقه رجوی به شیوخ شکم پرست عربستانی در تبلیغات خود علیه حکومت عراق و سوریه سنگ تمام گذاشته و تمام اخبارشان مبنی بر پیروزی های واهی تروریست ها در سوریه و عراق و تمام اخبارشان از رسانه های حامی تروریست ها که از عربستان و قطر ساپورت می شود مورد استفاده قرار می گیرد. اخیراً شاهد هستیم که روزنامه های عربستانی علاقه زیادی به مصاحبه با مریم قجر ملکه ترور دارند و از این تروریست به نیکی یاد می کنند.
آیا نشخوار حرف های شیوخ عربستانی به معنی سرسپردگی کامل فرقه رجوی از اربابان جدید خود نیست؟
آیا اصلاً ربطی به فرقه رجوی دارد که شهر موصل از دست تروریست های داعشی آزاد شود یا خیر؟ باز پس گیری شهر موصل از تروریست های داعشی چه ضرری برای رجوی گور به گور شده دارد که اینگونه مریم قجر و دستگاه تبلیغاتی آن سعی دارند این حمله توسط ارتش عراق انجام نگیرد؟
سوختن فرقه رجوی مبنی بر آزادی شهر موصل از دست تروریست های داعشی چه پیامی می تواند داشته باشد؟ البته جواب این سئوال برای ما کاملاً روشن است. مریم قجر که اخیراً به خدمت شیوخ زن باره عربستانی در آمده باید هر آن چه شیوخ مرتجع عربستانی می گویند به حمایت از آنان حرف بزنند. اگر غیر از این باشد از کمک های نقدی برای مزدوری و جاسوسی خبری نخواهد بود.
پس برای ما کاملاً روشن است که آزادی شهر موصل باعث شکست فرقه رجوی و اربابان جدیدشان می باشد. رجوی تروریست مانند تروریست های داعشی و… فقط به فکر کشتار مردم بی دفاع می باشد و از این کار لذت می برند پس آزاد شدن شهر موصل داغ ننگ دیگری بر پیشانی مفتی کور عربستانی و مرحوم رجوی می باشد.
حال هر چقدر می توانند در باره تصرف شهر موصل حرف بزنند چرا که بعد از آزاد سازی شهر فلوجه دیگر اراجیف فرقه رجوی کارآیی نداشته و هر روز بیشتر این جانیان افشا می شوند.
هادی شبانی  
 

خروج از نسخه موبایل