نقش غرب و آمریکا در سرنگونی دولت مصدق و خفه خون گرفتن فرقه رجوی

 

بعد از اعلام و بیرونی شدن سند تازه ای از طرف وزارت خارجه آمریکا در مورد ساقط کردن دولت دکتر مصدق سران فرقه تروریستی رجوی در این باره موضعگیری نکرده و فقط به درج خبری در این باره اکتفا نمودند.

برای شناخت رجوی تروریست و دم زدن وی از مصدق کافی است به حرفهایی که زده اکتفا نموده تا دریابیم که چگونه در مقابل امپریالیسم زانو زده و به نوکری برای آنان مشغول بوده و افرادی مانند مصدق دیگر برایشان مهم نیستند.

قسمتی از سخنرانی رجوی در 13 اسفند 57 بر سر مزار مصدق در احمد آباد:

در مورد جمهوری اسلامی باید گفت که اکنون حکومت اسلامی خواست اکثریت قاطع مردم ایران است و لذا تصویب آن در شکل رفراندم پیشی بینی شده از طرف دولت از پیش محرز است. باید مبارزه با امپریالیسم تداوم داشته باشد و اگر قبول کنیم گره اصلی و بن بست اصلی امپریالیست ها هستند پس بنابراین اگر در این راه حرکت کنیم هیچ اختلافی بوجود نخواهد آمد.

در ضمن در 12 اسفند سال 58 فرقه رجوی اطلاعیه ای در رابطه با سالگرد درگذشت مصدق صادر نمود که قسمتی از آن را در زیر مشاهده می کنیم:

به خاطر آخرین پیام حیات بخشش به نسل جوان و مبارز ملت مبنی بر پی گیری… درود می فرستیم و نام و یاد پر افتخارش را گرامی می داریم و اینک ما با تاکید بر خطوط ضد امپریالیستی امام خمینی امیدواریم که این بار کلیه موانع پیروزی نهایی انقلابمان از پیش پا برداشته شده و دیگر هیچ سد و مانعی در این مسیر نباشد تنها به این صورت می توان راه پر افتخار ضد استعماری را که مصدق آغاز کرد و امام خمینی با واژگون نمودن سلطنت دست نشانده آن را به اوج رسانید به ثمر نهایی نشاند.

طی سالهای گذشته برای چندمین بار است که وزارت خارجه آمریکا به افشای توطئه های سرنگونی مصدق اشاره می کند ولی چرا رجوی تروریست که این همه از مصدق تعریف می کرده حرفی به میان نمی آورد؟ مگر نوشتن چند خط در مورد دست داشتن آمریکا و انگلیس در سرنگونی دولت مصدق اینقدر سخت است؟ شاید برای این موضعگیری نمی کنید که دوستان شما در غرب خوش شان نمی آید؟ فرقه ای که خودش را محق می داند در مورد هر چیزی موضعگیری کند چرا سکوت نموده است؟

برای فرقه ای که تا فرق سر در منجلاب خیانت و جاسوسی علیه وطن فرو رفته در این مقطع به نفعش نیست که در مورد کودتای غرب علیه مصدق حرف بزند. این هم یکی دیگر از نشانه های دگر دیسی از شعار به ظاهر ضد امپریالیستی رجوی است که هر روز بیشتر در منجلاب خیانت فرو می رود.

اکنون در ذهن پوسیده مریم قجر داعشی این اندیشه شکل گرفته است که مصدق را بی خیال به سناتورهای جنگ طلب غربی بچسب، از مصدق که آبی برای ما گرم نشد شاید از دولت جنگ طلب و سناتورهای بازنشسته آمریکایی چیزی به ما برسد، هر چقدر مصدق، مصدق طی این سالیان گفتیم خبری نشد حداقل اکنون با اربابان جدید و فاسد عربی به دلارهای باد آورده رسیدیم.

می توان گفت که تمام سالهای گذشته که رجوی کلمه مصدق را نشخوار می کرد فریبی بیش نبود و از اساس وی را قبول نداشت و اکنون با عدم موضعگیری در مورد افشای سندهای توطئه غرب علیه دولت مصدق به خوبی نشان دادند که از ابتدا انتقاد از امپریالیسم و شعار دشمنی با وی سرکاری بوده چرا که رجوی خود یکی از عاملین خط امپریالیسم در ایران بوده است.

انجمن نجات – مرکز استان مازندران

هادی شبانی   خرداد 96

خروج از نسخه موبایل