موشکهای ذوالفقار در دستان سپاه ؛ بازوان مقتدر ملت بزرگ ایران

ایران و ایرانی می بالد ومی نازد به صاحبان قدرت و ابزارمقابله با دشمنان ومعاندان ایران زمین درتامین امنیت وشرافت وموشکهای ذوالفقاری که به دستان نیرومند سپاه مردمی ؛ به مرکز فرماندهی داعشی در دیرالزور با اقتدار فرود آمد و تلفات گرفت البته که سیلی کوچکی بود درپاسخ به حملات تروریستی نوچه تروریست دست پروده ابر تروریست امریکا به ساختمان اداری مجلس وحرم امام که به سرعت مقتدرانه جمع وجور شد.
شلیک 6 موشک قدرتمند ذوالفقار تنها نمادی از اقدام راهبردی و عبرت آموز ایران اسلامی مقتدر به مخاطب اصلی یعنی امریکا و متحدان اروپایی و منطقه ای بود که دریابند که باید ایران را به مثابه قدرت بلامنازع منطقه به رسمیت بشناسند و حساب ببرند و بفهمند که ایران نه عراق است و نه سوریه و نه افعانستان و نه حتی انگلیس و فرانسه که بتوان جولانگه داعشی قلمداد کرد و نابخردانه بدان دلخوش کرد.
دراین وانفسا فرقه بدنام رجوی ترسان و لرزان از موشک باران مقررات هم پیمان داعشی خود در دیرالزور به هزیان گویی روی آورده است ودرسایت رسمی خود بلغور کرده است ” موشکها دربیانهای دیرالزورفرود آمده است وازمردم بیگناه کشته گرفته است “!!
توان بالای نظامی سپاه و دیگرنهادهای امنیتی کشورمان ایران ؛ رعشه ولرزه زاید الوصفی بر ارکان ابرتروریست امریکا ونوچه های آن خاصه فرقه تروریستی رجوی منزوی ومطرود ازجامعه ایران وایرانی انداخته است.
فرصت را مغتنم شمرده وازموضع مدیرعامل انجمن نجات گیلان ؛ شادمانی بی حد وحصرخانواده های چشم انتظار گیلک مرتبط با انجمن نجات درخصوص شلیک 6 موشک قدرتمند سپاه پرتوان ملت ایران را انعکاس میدهم  تا دین خود را درقبال خواسته خانواده های اعضای گرفتاردرفرقه بدنام رجوی ادا کرده باشم.
پوراحمد

خروج از نسخه موبایل