دوستان عزیز، خود را نجات دهید

آقای تاج محمد گل چشمه زارع یکی از اسیران گرفتار شده در بند فرقه رجوی میباشد که مدت 18 سال از عمرش را در بندهای رجویسم و تنها برای براورده شدن امیال شیطانی و اهداف شوم سرکرده آن سپری نمود و در این مدت وی صدمات جبران ناپذیر روحی و جسمی را متحمل شد.
به دیدار آقای گل چشمه که زندگی ساده ای دارد رفتم و با او از نزدیک گفتگو نموده. وی بعد از نجاتش از فرقه رجویسم توانسته بعد از گذشت مدتی ازدواج نماید که حاصل آن سه فرزند میباشد که بگفته وی تمام امید وی برای زندگی فرزندانش میباشد و برای رشد و شکوفایی آنها تلاش میکند.
وی به دوستانش که هنوز در فرقه رجوی گرفتار میباشند چنین پیام میدهد: که برادران و دوستانی که من را میشناسید، به خودتان بیایید…خودتان را نجات دهید…به هر ترتیبی که شده خود را نجات دهید.

خروج از نسخه موبایل