استقبال دانش آموزان و مردم کرمان از غرفه انجمن نجات

به همت انجمن نجات کرمان در حاشیه راهپیمایی 13 آبان غرفه ای با هدف آگاه سازی افراد جامعه به خصوص دانش آموزان و نسل جوان با ماهیت پلید فرقه رجوی برگزار شد که با استقبال چشمگیر شرکت کنندگان در راهپیمایی روبرو گردید. در این غرفه مسئول دفتر انجمن نجات کرمان که خود سال ها پیش از فرقه جدا شده است به توزیع محتوای افشاگرانه علیه فرقه رجوی (نشریه و سی دی) پرداخته و توضیحات لازم را برای دانش آموزان و دیگر مراجعه کنندگان ارائه داد.

خروج از نسخه موبایل