دیدار با خانواده های کرمانی عضو انجمن نجات

دیدار مدیر انجمن نجات استان کرمان با خانواده های فتحی، اسماعیل بیگی و پورعبداللهی

مدیر انجمن نجات استان کرمان به دیدار سه خانواده در شهرستان های کرمان و رفسنجان رفت. این دیدارها برای تقدیر از مادران و زنان خستگی ناپذیر عرصه مبارزه با تکبر و ظلم فرقه رجوی انجام شد.

آقای محمود آسمان پناه مدیر انجمن نجات استان کرمان در این دیدارها ضمن تشکر از همراهی و همکاری این خانواده ها با انجمن نجات، تاکید کرد: هیچ گاه از پیگیری وضعیت عزیزانتان از طریق نهادهای بین المللی ناامید نشوید.

اقدامات شما خانواده های محترم قطعا به بار خواهد نشست و به امید خدا در آینده ای نزدیک شاهد جدایی اسیران فرقه منحوس رجوی خواهیم بود. تاریخ ثابت کرده است که همیشه حق بر ظلم و تاریکی پیروز است و بنیان فرقه ی رجوی سست تراز آن است که مدت زیادی دوام بیاورد. به زودی تک تک عزیزانمان را از چنگال این فرقه ی مخرب نجات می دهیم.

خانم ها پورعبداللهی، فتحی و اسماعیل بیگی نیز ضمن تشکر از انجمن نجات کرمان، ابراز امیدواری کردند این اقدامات و پیگیری ها منجر به فروپاشی کامل این فرقه و بازگشت عزیزانشان به کشور شود.

خروج از نسخه موبایل