ریختن اشک شوق خواهر از دیدن برادرش بعد 16 از سال

برادری که 16 سال پیش به خیال رفتن به اروپا توسط عوامل فرقه رجوی به عراق و به کمپ اشرف منتقل شد. مکانی که خارج شدن از آن در اراده فرد نبود. سیستم مغزشویی فرقه مسیر سرنوشت او را تغییر داد و مجبور شد همانند دیگر اعضای اسیر شرایط اسارت درفرقه را از سر ناچاری تحمل کند.
خانواده او بدلیل شرایطی که رهبران فرقه ایجاد کرده بودند، طی این سالیان نتوانستند خبری از وی کسب کرده و یا دیداری با او داشته باشند تا اینکه سرانجام به حکم تاریخ فرقه رجوی ازعراق اخراج وبه آلبانی منتقل شد وشرایط برای جدایی اعضا اسیر ازفرقه بهتر شد. آنهایی که عزم اراده کردند توانستند با استفاده ازشرایط آلبانی خود را از دام اسارت بار فرقه رجوی نجات دهند.

یکی از این افراد اسیر مالک بیت مشعل بود که حدود یک سال پیش توانست با زدودن همه قید وبند های اسارت بار فرقه خود را نجات داده و پا به دنیای آزاد بگذارد. او دراین مدت بدنبال این بود تا ردی ازخانواده اش کسب کند تا اینکه به همت وتلاش اعضای انجمن خوزستان این امر محقق شد و روز یکشنبه 9/10/97 خواهر مالک به همراه شوهر وی و فرزندانشان برای ارتباط تصویری با مالک به دفتر انجمن آمدند.لحظه های وصل ارتباط و دیدار تصویری آنها با هم به واقع وصف ناشدنی بود. خواهر مالک وآقای نعیمی همسر وی و فرزندانشان وازآن طرف مالک تا دقایقی با نگاه کردن به همدیگر فقط گریه می کردند. اشک شوق آنها اشک از چشمان همه جاری کرده بود.

خواهر مالک با گریه می گفت: خدا لعنت کند رجوی که تورا ازما جدا کرد وسالها ما را در حسرت دیدار با تو گذاشت. خدا لعنت کند رجوی که زندگی و جوانی تو را گرفت. او همینطور مرتب بر رجوی لعنت می فرستاد.
مالک نیز از خواهر و خانواده اش عذرخواهی می کرد و می گفت: من از اینکه شما را تنها گذاشتم و وارد مناسبات فرقه رجوی شدم شرمنده هستم. متاسفانه شرایط در مناسبات فرقه به گونه ای بود که نه تنها به ما اجازه ارتباط با خانواده را نمی دادند بلکه حرف زدن ازآن درمناسبات جرم محسوب می شد وما مجبور بودیم تحمل کنیم.اما الان خوشحال هستم که موفق شدم بعد از 16 سال بالاخره خودم را از حصار ذهنی فرقه رجوی نجات داده و الباقی عمرم را درآرامش سپری کنم. واقعا ننگ ونفرین بررجوی که زندگی وعمرمن وافراد مثل مرا به تباهی کشاند. الان خوشحال هستم که شما را می بینم ومی خواهم فقط به آینده بهتر فکر کنم.

خواهر و آقای نعیمی و فرزندانشان هم به مالک گفتند همین که نجات پیدا کردی و زندگی سالمی را درپیش گرفتی برای ما یک دنیاست وامیدوارم درهرکجا هستی موفق باشی.
درپایان این ارتباط تصویری خانواده مالک از اعضای انجمن تشکر و قدردانی کردند.

خروج از نسخه موبایل