دیدار نوروزی انجمن نجات استان تهران با خانواده ها

گردهمایی خانواده های تهران بعد از آغاز سال 1398 به دعوت”انجمن نجات استان تهران” و همچنین تشکل”مادران، قربانیان فراموش شده” در دفتر مرکزی انجمن نجات در فضایی بسیار صمیمانه، با تازه شدن دیدارها در سال جدید، همراه با اشک ها و لبخندها برگزار گردید.

در این گردهمایی ابتدا ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجات به مدعوین خوشامد گفت و در خصوص اعلام موجودیت تشکل مادران و ضرورت تأسیس آن و فعال شدن این تشکل در اواخر سالی که گذشت و همچنین برنامه های آتی انجمن نجات توضیحاتی داد.
در این گردهمایی خانم ثریا عبداللهی و آقای بخشعلی علیزاده به سؤالات مدعوین پاسخ داده و آنان را در جریان آخرین وضعیت سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و همچنین شرایط جداشدگان در آن کشور و ارتباط با آنان قرار دادند.
طی این مدت جداشدگان اخیر در آلبانی، در ارتباط با انجمن نجات در تهران، توانسته اند خبر سلامتی تعدادی از عزیزان گرفتار در داخل اردوگاه سوم سازمان را به خانواده هایشان رسانده و تا حدی از نگرانی های آنان بکاهند. این امر موجب رضایت خاطر خانواده ها گردیده است.

خانواده ها مصر بودند که این جلسات به دفعات بیشتری در طول سال برگزار گردد تا تعداد بیشتری با توجه به مشغله روزمره کاریشان در یکی از این جلسات شرکت نمایند. همچنین مایل بودند تا خودشان همکاری بیشتری با انجمن نجات که متعلق به همه خانواده هاست داشته باشند.
در خلال این گردهمایی تعدادی از شرکت کنندگان به صورت مجزا مصاحبه هایی انجام داده و تأکید کردند که جدا از هر بحث و فحص سیاسی، صرفا مایل به ارتباط با عزیزان گرفتار خود در درون سازمان مجاهدین خلق هستند که سالیان سال است از جانب رهبری سازمان از این حق مسلم محروم گردیده اند.

خروج از نسخه موبایل