تسلیت انجمن نجات به ایرج صالحی در مازندران

با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که شب گذشته مادر بزرگوار آقای ایرج صالحی از مسئولین سخت کوش انجمن نجات نمایندگی استان مازندران به دیار باقی شتافتند.

ضمن عرض تسلیت خدمت آقای ایرج صالحی و خانواده ایشان، برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای تمامی بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

سلامتی و موفقیت روزافزون آقای ایرج صالحی و بازماندگان آن مرحومه را از درگاه ایزد منان طلب می نماییم.

خروج از نسخه موبایل