سازمان مجاهدین به چه کسانی در آلبانی حقوق پرداخت می کند؟!

نامه آقای رحمان محمدیان به رییس کمیساریای عالی پناهندگان

آقای کمیسر فلیپ گراندی
آقای عزیز،
ما جمعی از اعضای سابق مجاهدین هستیم که بر اساس یک تفاهم نامه بین آمریکا، آلبانی و مجاهدین و با نظارت کمیساریا عالی پناهندگان به آلبانی منتقل شدیم.
همه ما درعراق با نمایندگان کمیساریا مصاحبه و خواهان اعزام به یک کشور آزاد برای ادامه زندگی بودیم (چیزی که در مجاهدین حتی فکر کردن به آن گناه است)اما برخلاف میل ماو بدون اطلاع ما کشور آلبانی انتخاب شد.
دراینجا تعدادی از این سازمان جداشده، تعدادی فرار و تعدادی هم بوسیله این سازمان اخراج شدند، چرا که دیگر به این سازمان اعتقادی نداشتند.
بر طبق توافق سازمان مجاهدین بایستی مخارج زندگی این افراد را پرداخت می کرد، امااین سازمان ازاین کمک سو ءاستفاده کرده و آنرا منوط به جاسوسی برعلیه بقیه واعلام هواداری از سازمان میدانست، چیزی که بر خلاف شخصیت و وجدان من و ما بود.
ما از کمیساریای عالی پناهندگان تقاضای کمک کردیم و زیر چتر حمایت آن قرار گرفتیم.
اما متاسفانه این حمایت و کمک اخیرا قطع شد و بعداز اعلام آن افراد نگران و در فشار و استرس شدید هستند. واین امر توجه ویژه وسریع شما را می طلبد.
دولت آلبانی بر خلاف همه قوانین بین المللی حقوق انسانی ما راانکار و ما را از تمامی مزایای پناهندگی و پناهجویی محروم کرده است بطوریکه بعداز سالها حتی کارت اقامت معتبر و اجازه کار برای گذران زندگی را دارا نیستیم!
گفته می شود که مجاهدین پرداخت می کنند، این یک فریب و دورویی است ، چیزی که سازمان مجاهدین به آن معروف است.
این سازمان تنها به افرادی پرداخت میکندکه طبق قوانین دیکته شده آن زندگی کرده، برای آن بر علیه دیگران خبرچینی و به سازمان اعلام وفاداری کنند،.
کارمندان کمیساریا در آلبانی از از این موضوع با اطلاع بوده و می دانند که مجاهدین به چه کسانی پرداخت می کنند و شما می توانید از آنان تحقیق نمایید.
با احترامات فائقه:
رحمان محمدیان عضو جدا شده از سازمان مجاهدین خلق در آلبانی

خروج از نسخه موبایل