آدرس ماهواره های مورد استفاده مجاهدين

آدرس ماهواره های مورد استفاده مجاهدين
ايران اينترلينک
دوم ماه مي
اخبار جديد حاکي از آن است که:
شرکت خدمات دهنده کانال هات برد مجاهدین متعلق به دولت اسراییل است که در راستای مبارزه با ایران، این امکان را در اختیار مجاهدین قرار داده است.
این شرکت خدمات دهنده با نام آر.آر.ست در تل آویو میباشد و مشخصات آن به قرار ذیل است:
اين شركت در سال 1981 تأسيس شده و تحت مجوز وزارت مخابرات اسرایيل فعاليت مينماید.
اين شركت توسط ديويد ريول هدايت ميشود و دو شريك استراتژيك دارد: اينترگاما اينوستمنت گروپ (به آدرس اینترنتی www.intergamma.co.il) و گروه کاردان (به آدرس اینترنتی www.kardan.com)
***
اطلاعات تماس شركت آر.آر.ست (گلوبال نت ورك)
همگي دفاتر در اسرایيل هستند:
Main Offices
4 Hagoren St., Industrial Park, Omer 84965, Israel
Tel: +972-8-6257500
Fax: +972-8-6257501
***
REEM Teleport
Reem Junction, D.N. Shikmim 79813, Israel
Tel: +972-8-8610000
Fax: +972-8-8610002
***
Tel-Aviv Teleport
5 Haaskala Blvd. Tel-Aviv, 67890, Israel
Tel: +972-3-5623994
Fax: +972-3-5613061

خروج از نسخه موبایل