ديدار و گفتگوی نماینده انجمن نجات با هيأت حقوقي آلماني

ديدار و گفتگو با هيأت حقوقي آلماني
بنا بر گزارش خبرنگار انجمن نجات از اصفهان يك هيات 17 نفره از وکلا ، حقوق دانان ، محققين و قضات آلمان جهت شركت در يك نشست حقوقي به شهر تاريخي اصفهان آمده و با تعدادي از حقوقدانان و قضات اصفهان پيرامون گفتمان حقوق بشر به گفتگو نشستند.
نماينده انجمن نجات با پيگيريهاي خويش ، موفق شد با تعدادي از وكلا و حقوقدانان مذكور ديدار و گفتگويي انجام دهد. اين ديداركوتاه روز جمعه مورخه 25/9/84 در باغ تاريخي چهلستون اصفهان انجام شد.
در اين ديدار آقاي هاشمي مسئول انجمن نجات اصفهان ابتدا درباره فلسفه و چگونگي تشكيل انجمن نجات توضيح مختصري براي نامبردگان داد و سپس جزواتي كه به زبان انگليسي ترجمه شده بود را به آنان اهدا نمود. اين جزوات شامل : مختصري از تاريخچه فرقه مجاهدين و روي آوردن آنها به حركتهاي تروريستي در قبل و بعد از انقلاب و نمونه هايي از تصاوير قربانيان ، تاريخچه اصفهان و مجموعه ترورهاي اين گروه در استان ، نحوه شكل گيري انجمن نجات و اهم اهداف و فعاليتهاي آن ، قسمتهايي از ماهنامه انجمن و همچنین سي دي بازگشت آخرين گروه از اعضاي جدا شده به كشور كه تحویل خانواده هاي خود شده اند با زير نويس انگليسي.


در اين ديدار آقاي هاشمي از اعضاي اين هيات خواست كه در آينده به دعوت اين انجمن به ايران سفري داشته باشند و از نزديك با فعاليتها و اهداف و اعضاي اين تشكل غير دولتي آشنايي بيشتري پيدا كنند.
اسامي اعضاي هيات آلماني به اين شرح است : ‌خانم نيمت گونلر ( از اتحاديه حقوقدانان زن آلمان ) ، خانم آيرس جانکه (دادستان و عضو اتحاديه قضات آلمان بخش فرايبورگ) ،‌خانم دکتر کترين لاوس (وکيل دادگستري و عضو کميسيون حقوق بشر و اتحاديه قضات و وکلاي فرايبورگ) ،‌آقاي برفوکيل(قاضی و رئيس کميسيون حقوق بشر و اتحاديه قضات و وکلاي فرايبورگ)، خانم بابارا موتر (وکيل و عضو کميسيون حقوق بشر و اتحاديه قضات و وکلاي فرايبورگ)
انجمن نجات

خروج از نسخه موبایل