پاسخ دولت امريکا به تظاهرات رجوی در واشنگتن

پاسخ دولت امريکا به تظاهرات رجوی در واشنگتن
نوزدهم ژانويه
ديروز نوزدهم ژانويه در زماني که تعدادی از مزدوران رجوی و بقايای صدام حسين در قبال کاخ سفيد جمع شده و با درخواست ارسال پرونده ايران به سازمان ملل خواستار تحريم اقتصادی و حمله نظامي به ايران شدند، بخش فارسي تلويزيون صدای امريکا گزارش داد که خانم کاندوليزا رايس وزير خارجه امريکا در جلسه پرسش و پاسخ هنگامي که ريموند تنتر استاد دانشگاه جورج تاون از وی خواست که از مجاهدين خلق در قبال ايران استفاده کند پاسخ داد که:… موضع امريکا در قبال مجاهدين روشن است. مجاهدين در ليست تروريستي قرار دارند. آنها افراد بي شماری از جمله امريکايي ها را به قتل رسانده اند….
خبرنگار صدای امريکا از ريموند تنتر بعنوان کسي که برای مجاهدين جلسه ترتيب مي دهد نام برد.
ريموند تنتر که سالها است تحت پوشش کميته سياست ايران به لابي گری برای رجوی در امريکا مشغول است پس از آن که شورای ملي مقاومت رجوی نيز بعنوان نام ديگری از مجاهدين خلق در ليست قرار گرفت اين کميته را با همکاری تعدادی از بازنشستگان سازمان سيا ايجاد نمود.
در زماني که رودررويي بين ايران و امريکا در بالا ترين نقطه خود از زمان گروگان گيری کارکنان سفارت امريکا در تهران (که مجاهدين در آن زمان نيز خواستار قتل همه آنها شده بودند) قرار دارد، اين موضع گيری مشخص وزير خارجه امريکا بيانگر آن است که امريکا حتي در صورت رودررويي نظامي با ايران قصد استفاده از پس مانده های صدام را نداشته و ندارد.
به نقل از ايران اينترلينک

خروج از نسخه موبایل