مجاهدین باید در عرض 6 ماه خاك عراق را ترك كنند

مجاهدین باید در عرض 6 ماه خاك عراق را ترك كنند
همشهری
كاظمی قمی، سفیر ایران در عراق خبر داد كه در جلسه هیأت دولت عراق كه پنج روز پیش تشكیل شده، مساله مجاهدین مورد بحث قرار گرفته و از آن جایی كه این گروه نه تنها علیه دولت و ملت ایران كه در جریان حكومت رژیم بعثی علیه ملت عراق و به ویژه كردها اقدام كرده، از این رو دولت عراق آنها را عامل ترور و دست نشانده رژیم صدام می داند.
هیأت دولت عراق مصوب كرده كه با توجه به فعالیت های غیرمجاز این گروه، افراد آن حق خروج از اردوگاه خود را ندارند و نیز حق ارتباط گیری با دستگاه های دولتی نداشته و در ظرف زمانی حداكثر شش ماه باید خاك عراق را ترك كنند.

 

به نقل از ایران دیدبان

خروج از نسخه موبایل