اتفاق بی‌اهمیت

اتفاق بی‌اهمیت
حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه‎ی ایران در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به خبرنگاری که از واکنش ایران به نشست مشترک اعضای مجاهدین با نمایندگان پارلمانی ایتالیا و بیانیه‎ی مشترک آنان پرسید گفت:
به‎نظر ما خیلی بی‎اهمیت است. 4 تا مفلوک با 4 تا بی‎اطلاع از اوضاع دنیا گفت‎وگو کرده‎اند. گرچه این امر نشان می‎دهد این چند نماینده‎ی ایتالیایی از سوابق این گروه بی‎اطلاع هستند و باید روشن شوند که سفارت ما این کار را در پیش می‎گیرد. البته ما گفته‌ایم كه این اقدامات در حقیقت تشویق خشونت است.

به نقل از خبرگزاری ایرنا

خروج از نسخه موبایل