سرنوشت تانك‎های اهدایی صدام به مجاهدین

سرنوشت تانك‎های اهدایی صدام به مجاهدین
روزنامه ‎ی کویتی الرأی العام در گزارش اخیر خود راجع به وضعیت تسلیحاتی ارتش جدید عراق، به سرنوشت سلاح‎های اهدایی صدام به مجاهدین خلق اشاره کرده است.
گزارش موصوف به استفاده‎ی نیروهای ارتش عراق از تانك‎های تی.55 ساخت روسیه اشاره کرده و می‎نویسد: این تانك‎ها هدایای نظامی صدام حسین به نیروهای مجاهدین خلق بود. این سازمان از این تانك‎ها دوشادوش نیروهای صدام علیه ایران استفاده كرد که بعد از حمله‎ی نظامی امریكا به عراق، تانك‎های اهدایی مزبور توقیف و به ارتش جدید عراق تحویل داده شد.
در ادامه‎ی این گزارش آمده است: علیرغم گذشت سه سال از حمله‎ی امریكا به عراق، ارتش عراق به سلاح‎های جدید مجهز نشده است و آنا از سلاح‎هایی كه از صدام و مزدوران آنها بر جای مانده استفاده می‎كنند. از جمله‎ی این سلاح‎های سنگین می‎توان به تانك های تی.72 و تی.55 كه در اختیار مجاهدین خلق بود، اشاره كرد.

 


به نقل از ایران دیدبان
خروج از نسخه موبایل