پرت وپلاگویی ،گاف هاو تاکتیک های سوخته

پرت وپلاگویی ،گاف هاو تاکتیک های سوخته
مهدوی، پرونده سیاه، سوم ژانویه 2007
طبق سیاق سابت و روش جاری باند تبهکار مجاهدین برای فرار از واقعیت ها وویراژ دادن ها در در رفع ورجوع هر نوع شکستی همه چیز را با ربط دادن به رژیم ووزارت اطلاعات ماست مالی می کرده است،از آنجایی که خود بقایت ابلهه هستند نمی توانند بفهمند که خارج از سیستم ومغز پکیده آنها دنیای واقعی ومبتنی بر شعور وتشخیص واقیعت ها هم موجود است وبه ریش آنها می خندند لذا فکر می کنند همگان مثل مریدان تهی شده خودشان بوده ومی شود براحتی سر آنها را شیره مالید.
مجاهدین وضعیت اسفبار رهبری خود را به رژیم ربط داده ومی گویند بخاطر رد یابی های اطلاعات است که رجوی را دپو کرده اند تا در امان باشد ، خنده دار است که رژیم بخواهد سراغ کسی برود و دنبال کسی باشد که تبدیل به فسیل وجنازه سیاسی شدن واز ترس پاسخ گویی به سوراخ موش خزیده ویا در اسارت اجنبی است.
آقای رجوی در سخت ترین شرایط بحرانی نیرو ها وآنهای که گوهران بی بدیل او بودند را تنها گذاشت ومتواری شد حال اگر این خیانت خود را با این گونه خزئبلات به رژیم وصله نکند چه جوابی دارد ؟
اصلا سئوال از اعضای و هواداران مجاهدین این است که آیا شورای رهبری بهتر نیست به همه جواب دهند که مگر رجوی آن کسی نبود که با فریاد و جیغ وداد های خاص خودش می گفت هر وقت دشمن بخواهد مجاهدین را به صلیب بکشد من سر ستون خواهم بود ؟ نکند سر ستون در ایدئولوژی فرقه ای همان ته ته وشاید هم زیر زمین باشد مگر نه ؟
آیا رسم عاشورا گونه مجاهدین وبلوف های رهبری این است ؟ واقعا اگر بحث امنیت است وترس از توطئه رژیم از دو دهه گذشته نقش مریم که در تهدید برای رژیم از مسعود کم رنگتر نبوده چگونه است که رژیم کاری به او ندارد و او در اروپا ول ویله است و خطری هم او را تهدید نکرده ؟
رجوی طبق بلوف ها ی او در جمع زنان وجو گیر شدن او قرار بود عاشورا گونه اولین کسی باشد که به خط دشمن می زند واقعا که… حالا…
کسی کاری ندارد که جناب رجوی به جای حفظ سنگر وجلوداری رزمندگانش در اروپا مشغول دوپینگ وعیش وعشرت باشد ولی همه واقعیت ها را می دانند اما متاسفانه شما خودتان را با این پوشالها گول می زنید ، مطمئن باشید رجوی دیگر مرده سیاسی و فراموش شده ای بیش نیست وخود شما هم با مراجعه به ته دل خود به همین واقعیت رسیده اید.
راستی چرا مجاهدین از زبان یک مسئول امریکای می گویند رجوی در اشرف نیست ؟ از خود پرسیده اید این مسئول امریکای از کجا اینقدر مطوئن است وبا اشراف کامل به اشرف می گوید من مطمئنم رجوی در آنجا نیست؟
مژگان پارسایی گافی را می دهد ویا شاید هم سناریوی بازی می کند اما اعضای فرقه نمی دانند قضیه چیست، او گفت امریکا و000/20 قطعه سلاح سنگین وسبک از مجاهدین گرفته وخلع سلاح نموده 20000تن مهمات آنها مصادره کرده واقعا داستان چیست؟
یا باید مژگان پارسایی تاوان این گاف را پس دهد ویا رجوی به او گفته لیست نیاز دهد تا امریکایی ها جبران خسارت کنند ویا حسرتی است که در دل دارند وبا خود می گویند با وجود 20000سلاح و20000تن مهمات نتوانستن حتی یک تیر شلیک کنند ، ویا نقد استراتژی است که می خواهند بگویند سلاح جواب نداشت.
برای اعضا وبدنه تشکیلات مجاهدین چه رجوی در اسارت امریکا باشد وچه به اروپا گرخته باشد وچه در اشرف مخفی شده باشد ویا اگر هم مرده باشد دیگر هیچ فرقی نمی کند نکته اساسی آن است که این رهبر در سر بزنگاه آنها را ول کرده وبه رسالت رهبری اش عمل ننموده وخیانت کرده.

خروج از نسخه موبایل