هيچ كس قادربه مسدود نمودن پرونده ی خيانت فرقه به ملت ايران نخواهد بود

 هيچ كس قادربه مسدود نمودن پرونده ی خيانت فرقه به ملت ايران نخواهد بود


 


فرقه عادت كرده درهر موضوعي به جاروجنجال بپردازد. حكمي كه هنوز معلوم نيست مورد قبول واقع شود يا خير از يك سو رجوي را از غيبت كبري به صغري كشاند واز سوي ديگربه التماس از هربي نام ونشاني كه او را نام آور مي كند،وادار ساخته.


در اين ديدار خانم رجوي فقط به تكرار عقده گشايي هاي خود پرداخته واز حقوق بشري كه اثري از آن در فرقه يافت نمي شود سخن گفته است.اصلا وي عادت دارد تنها از خواسته ها وآرزوهاي خود وفرقه اش بگويد وبه اين كه اعضا وکسانی که سنگش را به سينه مي زنند چه انتظاری از او دارند کاری نداشته و ندارد!


از حقوق بشر كه بايد در مورد فرقه اجرا شود مي گويد وكاري ندارد به مواردي از نقض حقوق بشر در خود فرقه ودر حق اعضا!


ليست واسامي كشته شدگان فرقه را كه از 120 هزار نفر پس از ملاقات با سناي بلژيك به يكباره 100 هزار عددش كم شد!به جناب پير تقديم مي كند و هيچ اشاره اي به اسامي وتعداد افرادي كه در اثر بمب گذاري ها وعمليات هاي تروريستي آنان به قتل رسيدند ندارد، گويا فقط جان هواداران بور شده ی رجوي ارزش قانوني!دارد ولا غير.


آبه پير كه معتقد به شريعتي است كه صاحب آن شريعت يعني عيسي مسيح(ع) براي دفاع از پيروان وامت خويش به صليب كشيده شد ازخانم رجوي سؤال مي کرد پس كو رهبر فرقه تان تا در كنار هواداران خود به تحمل همين رنج هايي كه ار آن نام مي بريد باشد ؟


 


 وباز آقاي آبه پير به عنوان يك روحاني مسيحي ومعتقد به ديني كه خشونت را مطرود مي داند  بايد صداي صدها معترض به همين خانم را بشنوند كه از گلوي زنان زير دست او و در واقع اسير در چنگالش بيرون آمده ومي آيد.چه طوراست كه ايشان به نقل از سايت خود فرقه از دادگاه وحكم آن با خبرند اما از ناله هاي ماداران وپدراني كه فرزندانشان گروگان دردست فرقه رجوي هستند بي خبر ؟ از حكم دادگاه لوگزامبورگ وي را خبردار مي نمايند واز بيانيه ی ديدبان حقوق بشر نه؟ وچه طور جنابعالي جهت حذف نام يك گروه تروريستي  كه فرانسه به وضوح شاهد تاييديه هاي فرماندهي شان پيرامون انفجار در فلان  جاي كشور ايران ويا به قتل رساندن فلان مقام ومسئول  وانتشار بيانيه ها واعلاميه هاي ستاد نظامي شان بوده به سولانا (نقل از سايت فرقه) نامه مي نويسيد وخود را از مسائل جاري مطلع نشان می دهید ولی از کنار خودسوزی اعضا به فرمان مریم رجوی به راحتی می گذرید؟ ايا دين مسيح اين گونه موضع گيرها ي دو گانه را در مورد حقوق بشر مي پسندد ؟


خانم قجر تاكنون تلاش هاي زيادي نموده اند تا ماهيت تروريستي فرقه پنهان شود ،اما به نتيجه نرسيده ونخواهند رسيد! اين تلاش ها هم همانند ديگر محل بافي هايشان بي ثمر خواهد ماند وبازي سياسي غرب با آن ها هم تمام شده وسرانجامي جز سرنوشت مهره هاي سوخته چون صدام در انتظار شان نیست!


                                            

خروج از نسخه موبایل