تروریسم آزادی بیان نیست!

تروریسم آزادی بیان نیست
Running The Gauntlet a blog of TownHall
سه شنبه 9 ژانویه 2007

امروز در مقاله ای که در روزنامه ی لوس آنجلس تایمز منتشر شد ، کاپیتان اد [Captain Ed] اطلاعاتی به ما داد و ما  باید می دانستیم که کاملا ً اجتناب ناپذیر بود که تروریست ها و  حامیانشان این مسیر را در دادگاه هایشان بیازمایند :

دادگاه عالی قضایی روز دوشنبه مسدودیت محاکمه ی هفت ساکن لوس آنجلس را که متهم به جمع آوری پول برای گروه اپوزیسیون ایرانی ( که در فهرست سازمان های تروریست خارجی ایالات متحده قرار دارد ) بودند ، نپذیرفت. وکلای این هفت نفر قائل بودند که اتهامات وارده غیرقانونی بوده، چرا که آن ها از حق آزادی بیان جهت جمع آوری کمک مالی برای یک گروه سیاسی برخوردار بودند. این ادعا از سوی دادگاه استیناف حوزه ی نهم قضایی امریکا رد شد. دادگاه متذکر شد که این گروه اپوزیسیون ایرانی – مجاهدین خلق – دارای سابقه ای از کشتار و بمب گذاری است.

قاضی اندرو کلینفلد به دادگاه استیناف گفت : گاهی پول به عنوان جایگزینی برای بیان به خدمت گرفته می شود و گاهی با آن اقلام و خدمات خریداری می شود که شامل بیان نمی شود. تفنگ و بمب بیان نیستند.

وکلا، در دادخواست خود ، گفتند سزاوار است که متهمان از حق به چالش کشیدن موضوع سازمان تروریست خارجی شناخته شدنشان به عنوان بخشی از دفاعیه ی خویش ، برخوردار باشند. هر چند که این دادخواست بدون توضیح رد شد اما اگر این هفت نفر به این اتهام محکوم شوند ، بعداً می توانند دوباره موضوع را مطرح کنند.

استیسی ام. لیتون ، وکیلی از سان فرانسیسکو گفت : ما از این که دادگاه تصمیم گرفت به این پرونده رسیدگی نکند بسیار مأیوس شدیم. ما معتقدیم که این تصمیم تهدیدی است برای آزادی های مدنی هر کس که بخواهد در این کشور با سازمان سیاسی همکاری کند.

اما من با قاضی کلینفیلد موافق هستم. سلاح های جنگی با پول هایی خریده می شوند که گویا به عنوان صدقه گرفته شده اند،این به دشواری، آزادی بیان به شمار می رود. و به نظر نمی رسد وکلای مدافع بتوانند درباره ی این سازمان ادعای  حماقت کنند. سازمان مجاهدین خلق از سال 2001در فهرست تحت پیگرد ایالات متحده بوده است. بنابراین بهتر است من به حرف های وکیل احمق گوش نکنم. چرا که ادعا می کند که  نمی دانسته اند این گروه به دلیل تروریسم تحت پیگرد است. به علاوه ، کاپیتان اد عنوان می کند که مجاهدین خلق یکی از گروه های تروریستی محبوب صدام حسین بوده است.

سقوط رژیم صدام حسین موقعیت سازمان مجاهدین خلق ( این گروه تروریست شناخته شده ) را تحت تأثیر قرار داد. مجاهدین خلق با رژیم صدام متحد بودند و بیش ترین حمایت خود را از وی دریافت می کردند. مجاهدین خلق در سرکوب مخالفت مردم عراق به صدام کمک کرده و امنیت داخلی را برای رژیم عراق برقرار کردند. ارتش ملی آزادی بخش شاخه ی نظامی شورای ملی مقاومت ایران است.

بحث آزادی بیان به این جا ختم نمی شود. این افراد مورد محاکمه ی جنایی قرار خواهند گرفت و امیدواریم که به خاطر همکاریشان با سازمانی تروریستی ، مجرم شناخته شوند. ما از هواداران دادگاه حوزه نهم نیستیم، اما وقتی که کاری را درست انجام می دهد ، سزاوار است که مورد کمی تشویق قرار بگیرد.

خروج از نسخه موبایل