پیروزی نیکولای سارکوزی به عنوان رییس جمهور جدید فرانسه و آوارشدن خبر آن بر سر مجاهدین

پیروزی نیکولای سارکوزی به عنوان رییس جمهور جدید فرانسه و آوارشدن خبر آن بر سر مجاهدین
سایت آوا، هفتم می 2007

سالیان است که رهبران مجاهدین به دلیل عملکرد خائنانه و تحلیل های غیرواقعی از گردونه تاثیر گذاری بر روی حوادث به بیرون پرتاب شده ودر عرصه سیاسی نه بهسیاسیون مسئول بلکه به انسانهای نخستین بیشتر شبیه میباشند. چرا که زندگی در دایره بسته عراق و مناسبات فرقه ای که سراپای این تشکیلات را در نوردیده است آنان را به ماموت های سیاسی بدل کرده است.ماموت هایی که دوران تاریخی عمر آنها به سر آمده ودر یخبندان حاصل از پارامترهای پیچیده سیاسی هرگز قادر به بقا نبوده و خوشبختانه مردمی را از شر عملکردهای خائنانه و وطن فروشانه خود رهایی می بخشند.
انتخابات اخیرفرانسه و دخالت نابجای رهبران مجاهدین ازروند دمکراتیک این کشورخود نمونه ای دیگر از کاریکاتوری است که مجاهدین بدست خود آنرا نقاشی میکنند. از نمونه سرگرمی هایی که پهنه آن تا عراق نیز امتداد یافته واساسا برای علاج درد بی درمان وبلا تکلیفی مجاهدین مصرف داخلی داشته ودارد ولی این بار بشکلی مضحک با فریب حمایت از خانم سگولن رویال این کاریکاتور دفاع از دمکراسی و انتخابات آزاد رنگ آمیزی میشود.
این تبلیغ انتخاباتی مضحک البته شیره ای است که مجاهدین برسر خودشان می مالند وگرنه کیست که امروز از وزارت خارجه آمریکا گرفته تا تحلیلگران و کارشناسان تروریسم و تا خبرنگاران معتبر بین اللملی نداند مجاهدین در مناسبات فرقه ای خود افراد را بی رحمانه سرکوب و سر به نیست می کنند و تحقیر و توهین روزمره بلایی است که مجاهدین هر روز بر سر نیروهای باقی مانده خود می آورند.
رهبران مجاهدین تقاص آرزوهای بر باد رفته را از نیروهای خود طلب میکنند و شگفتا که از گروگان های انگلیسی گرفته تا انتخابات فرانسه بدنبال روزنه برای تنفس سیاسی چیزی را از دست نمی دهند. گزارش جدید وزارت خارجه و نتیجه انتخابات اخیرفرانسه از آخرین بد بیاری های این فرقه خطرناک نظامی است که نفس های این جریان را به شماره انداخته است.
لازم به توضیح است که نیکولای ساکوزی که اکنون به عنوان رییس جمهور فرانسه انتخاب شده است در پست وزارت کشور فرانسه مواضع سخت و جدی علیه مجاهدین اتخاذ کرده و وی اولین کسی بود که در فرانسه از مجاهدین به عنوان یک سکت وفرقه یاد کرد و در زمان وزارت وی پلیس ضد تروریسم فرانسه در ژوئن 2003 به بیش از 20 پایگاه مجاهدین در فرانسه و حومه آن یورش برد و مریم رجوی را به همراه 164 تن از کادر های مجاهدین دستگیر نمود که هم اکنون پرونده اتهامات این جریان خشونت طلب و تروریست در محاکم قضایی فرانسه همچنان درجریان میباشد.
مجاهدین تلاش کرده که با حمایت از خانم سگولن رویال روزنه برای فرار از دست عدالت فرانسه پیدا کنند و با توجه به نزدیکی هایی که در 20 سال گذشته با سوسیالیست های فرانسوی داشتند در خواب های خود تصور این را داشتند که شاید با پیروزی سوسیالیست ها در فرانسه راه گریزی برای انان پدید خواهد آمد اما روند سیاسی در این کشور جایی برای مفت خوری مجاهدین و زندگی در شکاف تضاد دولت ها و احزاب متعدد در اروپا وبخصوص در فرانسه باقی نگذاشته است.
از همین روست که شرمگینانه کمترین سخنی از پیروزی آقای نیکولای سارکوزی به عنوان رییس جمهور جدید فرانسه که در طی چند ماه آینده به کاخ الیزه خواهد رفت به میان نمی آورند واین دقیقا همان دمکراسی دروغینی است که مجاهدین و سایت های تابعه آنها به آن وفا دارند.

خروج از نسخه موبایل