اقای دیوید کیلگور با حمایت از یک سازمان استالینست به صورت سربازان کانادائی در جنگ جهانی علیه فاشیسم سیلی نزنید

اقای دیوید کیلگور با حمایت از یک سازمان استالینست به صورت سربازان کانادائی در جنگ جهانی علیه فاشیسم سیلی نزنید

پارس ایران

قبیله رجوی با ادعای دروغین حمایت 30000 هزار نفر از کانادائی ها از سازمان مجاهدین با علم کردن دیوید کیلگور نماینده سابق مجلس که چندان هم در بین سیاستمداران به درستی عقل و رفتار شهرت نداشت سعی می کنند به اعضای شکست خورده و طرد شده از جامعه ایرانی در کانادا و نیز ورشکستگان به تقصیر اعضای عشیره بنی مسعود الرجوی وطن فروش که شمارش تعطیلی دو کان دونبش شان (روستای اشرف ) برای رسیدن به قدرت از طریق هم پیمانی با جنایتکاران جهانی مانند صدام و رامسفیلد آغاز شده است روحیه بدهند.
باید به آنان گفت آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.
قبیله مجاهدین تا کنون با تاسیس انجمن های بدون ریشه و خلق الساعه به فریب و اطلاعات غلط دادن مقامات سیاسی در سراسر جهان اقدام کرده اند. کميته دوستان ايران دمکراتيك هم یکی از این کانونهای حقه بازی سازمان است که به این طریق راه به پارلمان ها پیدا میکند.
همانگونه که قبلا هم گفتیم تمامی نامگذار ی های سازمان دقیقا متضاد ماهیت سازمان هست.
جای شکی نیست که اگر این لیست درست باشد که با توجه به سابقه مجا هدین در تحریف و سند سازی و خبر سازی در صحت آن جای تردید وجود دارد زیرا یک روده راست در شکم رئیس قبیله و شیوخ ان نمی باشد.
با توجه به شناختی که ا ز کا نادائی ها داریم شاید در خوش بینانه ترین نظر بتوان گفت که به تعداد انگشت شمار ی ا ز کانادائی ها تاریخچه و سابقه خشونت بار مجاهدین و سابقه نقض حقو ق بشر در قرار گاه های سازمان را بدانند. و اگر هم امضا کرده اند متن دیگری ر اامضا کرده اند و مسولان تشکیلات انرا تغییر داده اند.
دیوید کیلگور یک سیاستمدار ورشکسته کانادائی هست که با حمایت از مجاهدین از ازادی بیان در کانادا سو استفاده می کند و به صورت سربازان در جنگ که برای آزادی در قبال فاشیسم جنگیدند تف می کند. دیوید گیلگور دستانش در خون مجاهدین ناراضی آلوده هست.
بر خلاف آنچه که مجاهدین ادعا میکنند هیچ نماینده ای جرات ندارد که از انان حمایت کند. سیاستمداران کانادائی بخوبی می دانند که هر گونه حمایت از قبیله ضد دموکراتیک رجوی به مفهوم از دست دادن کرسی نمایندگی در پارلمان و یا زیر سوال رقتن توسط مردم حوزه انتخاباتی هست که چگونه از یک سازمان فاشیستی حمایت می کند.
منتقدان و جدا شدگان در کانادا تا زمانی که باند رجوی به حقوق بشر احترام نگذاشته و کسانی را که در عراق علیرغم میل خود نگهداشته شده اند مانند سمیه محمدی و مصطفی رجوی و دیگر ان به ارو پا و کانادا و امریکا اعزام نکرده اند تا در آزادی حق انتخاب را داشته باشند و تا زمانی که انتخابات آزاد که در 28 سال گذشته در سازمان سابقه نداشته است ، بر گزار نکرده اند همچنان در افشای چهر ه غیر دمکراتیک و استالینستی مجاهدین تلاش خواهند کرد.
همانگونه که وجود هزاران پناهنده سیاسی در کانادا دلیلی بر نقض حقوق بشر در ایران می باشد وجود جدا شدگان و منتقدان رجوی که مورد اهانت و تهمت های کینه توزانه و خصمانه رجوی و اعضای شورای وابستگی و خیانت قرار داشته اند نیز عامل مهمی برای عدم مشروعیت انان در کا نادا هست. ما با تمامی کمبود امکانات در مقایسه با ماشین عظیم تبلیغاتی رجوی از آنجا که به شیوه گفتگو و روشهای صلح جویانه وفادار هستیم به رجوی امکان تحریف واقعیت و جاز دن خود به عنوان نماینده مردم ایران را نخواهیم داد.
بالطبع مسئول عواقب سیاسی آن به عهده رجوی و مسولان قبیله وی بوده و هست.
نکته ای که شیوخ قبیله رجوی سالها دیر متوجه آن شده اند زیرا تهدید و اعمال خشونت و تهدید علیه ما به ضد خود تبدیل شده است.
در حاشيه جلسه پارلماني كانادا، ديويد کيلگور طي مصاحبه اي با سيماي آزادي گفت آخرين راه حلي كه کانادايي ها مي خواهند حمله نظامي و يا تهاجم به ايران است. چنين چيزي نبايد صورت گيرد ولي در عين حال سياست مماشات هم بايد خاتمه پيدا کند. سازمان مجاهدين بعنوان يک نيروي دمکراتيک که خواستار انتخابات آزاد و برقراري دمکراسي است
اقای گیلگور شما که لا لائی بلدید چرا خوابت نمی بره. بهتر است اول از دوستانتان و دشمنان مردم ایران بخواهید که یک انتخابات آزاد بر گزار کنند تا بفهمید که نه علی خواهد ماند و نه حوضش و اشرف در یک چشم بهم زدن تخلیه خواهد شد.
حرفهای گیلکور فقط مصرف داخلی برای رجوی دارد.

خروج از نسخه موبایل