مجاهدین با پخش تراکت های جعلی، شهروندان فرانسوی و ایرانیان مقیم پاریس را به قتل تهدید کردند

نامه ای به وزارت کشور فرانسه
مجاهدین با پخش تراکت های جعلی، شهروندان فرانسوی و ایرانیان مقیم پاریس را به قتل تهدید کردند

انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه (آریا)
اطلاعیه شماره 2، دوازدهم ژوئن 2007
مجاهدین با پخش تراکت های جعلی، شهروندان فرانسوی و ایرانیان مقیم پاریس را به قتل تهدید کردند
عصر امروز حوالی ساعت 1900 نیروهای سازمان مجاهدین خلق و :شورای ملی مقاومت همزمان در چند منطقه از پاریس و از جمله در منطقه پانزدهم- شارل میشل ( خیابان منتهی به محل دفتر انجمن ) به پخش تراکت های تهدید آمیز بر علیه شهروندان فرانسوی و ایرانیان شریف و طرفداران انجمن فرهنگی آریا در این منطقه دست زدند.که با بی اعتنایی و عدم توجه ساکنین صلح دوست این منطقه مواجه شده و به خانه های خود در اوور سورواز بازگشتند.
یکی از اعضای مجاهدین بنام حسن (بنا به گفته خود فرد)که مسئول پخش تراکت ها و اعلامیه های پر از اهانت و تهدید بر علیه دفتر و مسئول انجمن بوده ،در حین پخش اطلاعیه با آقای شادانلو مواجه شده و در برابر پرسش ایشان که چرا چنین اطلاعیه توهین آمیزی را بر علیه وی و انجمن وی پخش می نماید؟با توهین و ناسزا قصد درگیری با ایشان را داشته است.که صدای مکالمه اهانت ها و تهدیدات فرد مزبور به آقای شادانلو ضبط شده و بعنوان یک سند به مراجع قضایی فرانسه ارائه خواهد شد.
پیوست 1 :(سند شماره 1 –اطلاعیه تهدید آمیزی است که از طرف مجاهدین و شورای ملی مقاومت به زبان فرانسوی منتشر شده،و آقایان شادانلو و فیروزمند مورد تهدید این فرقه قرار گرفته اند )
پیوست2:(سند شماره 2-اطلاعیه شورای ملی مقاومت-بال سیاسی سازمان مجاهدین در پاریس –تاریخ30 می2007
لازم به ذکر است که در گزارش سالانه ایالت متحده آمریکا ،اتحادیه اروپا،کانادا و فرانسه و انگلستان و همچنین دیدبان حقوق بشر(گزارش سال 2007 ) ، فرقه مجاهدین و شورای ملی مقاومت بعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و بنا به اظهارات خانم رایس ؛ترس از حضور این سازمان تروریستی در کشورهای دموکراتیک و غربی همچنان وجود دارد
همچنین وزارت امورخارجه دولت آقای شیراک در سال جاری این فرقه را در لیست سازمان های تروریستی ابقا نموده و اموال بانکی آنها را در فرانسه و اروپا بلوکه اعلام کرده است.
بر اساس گزارش سالانه ایالت متحده آمریکا و همچنین دیدبان حقوق بشر،عملکردهای سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت در طی 25 سال گذشته درایران ،عراق و اروپا، بعنوان یک سکت خطرناک بیان شده و در همکاری نزدیک با صدام حسین دیکتاتورعراق، دست به قتل و جنایت در ایران و عراق و سایر کشورها زده اند.و در آخرین بازتاب نفرت انگیز و شوم بنا به دستور مریم و مسعود رجوی در روز 17 ژوئن تعدادی از اعضای خود را در خیابان های پاریس و در برابر چشمان حیرت زده شهروندان فرانسوی وادار به خود سوزی کردند.
عملکرد خشونت بار امروز و هفته گذشته مجاهدین و شورای ملی مقاومت در محله های مختلف پاریس بر علیه یک انجمن حقوق بشری حاکی از به راه افتادن جوخه های تهدید و زمینه سازی قتل شهروندان فرانسوی و ایرانی توسط نیروهای مجاهدین و شورای ملی مقاومت است.
لذا در همین اطلاعیه به وزارت کشور،مراجع قضایی و پلیس فرانسه هشدار داده و شما را آگاه میکنیم که تهدیدات سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بر علیه ایرانیان و فرانسویان صلح دوست، بالقوه خطرناک بوده و مانع از برقراری آرامش و امنیت شهروندان فرانسوی و ایرانیان مقیم فرانسه است.و از ارگان های دولتی و سازمان های حقوق بشری فرانسه استدعا داریم که نگذارند مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت، فرانسه را به عراق و ایران دوم تبدیل نمایند.چرا که در سرزمین مهد آزادی و انقلاب کبیر،دور از پرنسیپ های معمول است که زبان دیالوگ و دموکراسی با شمشیر و تفنگ مجاهدین زخمی شود!
ما کی هستیم!(انجمن فرهنگی آریا):
انجمن فرهنگی و هنری آریا از سالیان گذشته به مدیریت آقای شادانلو در فرانسه ثبت شده و طی سال های گذشته با کارنامه ای درخشان مسئول برگزاری کنسرتهای بزرگ هنری و طنز بوده است.و در این رابطه هنرمندان و خوانندگان بزرگ و محبوب ایرانی تحت مسئولیت این انجمن در پاریس به فعالیت هنری پرداخته اند.
این انجمن در راستای پیوند های مشترک فرهنگی و هنری بین ایرانیان و شهروندان فرانسوی گام جدیدی برداشته و در پی کمک های بشر دوستانه به مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه است.و در همین رابطه در تاریخ 30 می 2007 اطلاعیه ای منتشر کرده و با بیان اهداف انساندوستانه و صلح دوستانه هر گونه خشونت و فرقه گرایی را نفی کرده و ایرانیان و شهروندان فرانسوی را به همیاری فرهنگی و اجتماعی فراخوانده است.که در همین رابطه یک سمینار و جلسه مشترک بین ایرانیان و شهروندان فرانسوی در روز 17 ژوئن –سالن فیاپ پاریس15 برگزار میکند.
پیوست3 :(اطلاعیه انجمن به تاریخ 30 می 2007 )
در تاریخ 30 می 2007 ،پس از انتشار اطلاعیه انجمن، با کمال تاسف ، شورای ملی مقاومت (بال سیاسی سازمان مجاهدین خلق)به رهبری خانم و آقای رجوی که مقر این فرقه در اوور سوراواز استقرار دارد،با انتشار یک اطلاعیه تهدید آمیز به تاریخ 30 می 2007 به آقای شادانلو و دوست ایشان آقای فیروزمند، اهانت کرده و ایشان را به عنوان مزدوران جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار داده اند.
در همینجا اعلام میداریم که تهدیدات شورای ملی مقاومت و فرقه مجاهدین خلق را جدی تلقی کرده و از مراجع قضایی و دولت فرانسه استدعا داریم که نگذارند تروریست های مجرب و آموزش دیده این فرقه خطرناک موجب سلب آسایش و امنیت شهروندان ایرانی و فرانسوی گردند.
رونوشت به:
وزارت اطلاعات و امنیت فرانسه
وزارت امورخارجه فرانسه
مراجع قضایی پاریس
استانداری پاریس
شهرداری پاریس
دیدبان حقوق بشر
با احترام؛
11 JUIN 2007
انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه(آریا)

خروج از نسخه موبایل