برنامه پرونده ، شانتاژ ها و ترفندهای تبلیغاتی فرقه رجوی

برنامه پرونده ، شانتاژ ها و ترفندهای تبلیغاتی فرقه رجوی
آقای محمد میر یونس حقی یکی از اعضای خانواده های عضو انجمن نجات که ساکن شهر خوی است برای رهایی برادرش آقای علی اکبر میر یونس حقی که هم اکنون در قرارگاه اشرف بسر می برد نامه ای خطاب به ایشان نوشته و در نامه خویش از ترفندها و شانتازهای تبلیغاتی رهبران فرقه مجاهدین بشدت انتقاد نموده است.
ایشان از اینکه رهبران فرقه مجاهدین با نمایشی مضحک در تلویزیون متعلق به فرقه( برنامه پرونده ) و در واکنش به دیدار خانواده های عضو انجمن نجات آذربایجانغربی با نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران آقایان آندریاس و بروس جان گراهام در محل دفتر انجمن نجات آذربایجانغربی ، هیاهوی تبلیغاتی براه انداخته اند، انزجار و تاسف خویش را از آن همه دروغ و فریبکاری فرقه مجاهدین ابراز می دارد.
نحوه و شیوه وادار نمودن افراد مستقر در قرارگاه اشرف پس از سالها بی خبری خانواده ها از آنان برای شرکت در یک برنامه نمایشی و دیکته شده در تلویزیون متعلق به فرقه و بیان مسائلی که هیچگونه واقعیتی نداشته و ندارد و خانواده های عضو انجمن نجات را به شگفتی واداشته است ، نشانگر اوج ترس و واهمه شدید سردمداران فرقه از تعامل و ارتباط تنگاتنگ خانواده ها با مقامات بین المللی همچون صلیب سرخ است.
آقای یونس حقی در نامه خویش به صراحت و با اطمینان اذعان دارد برادر او را وادار کرده اند تا در تلویزیون متعلق به فرقه مجاهدین آشکارا دروغ گوید زیرا مطالبی را که برادر او دربرنامه پرونده مطرح کرد نه تنها با واقعیات همخوانی ندارد بلکه شستشوی مستمر مغزی افراد مستقر در قرارگاه اشرف را تداعی می کند. ایشان مطمئن شده است برادرش از دنیای بیرون از قرارگاه اشرف و از تحولات روی داده بی خبر و بی اطلاع است.
آقای محمد میر یونس حقی در نامه خویش به رهبران سازمان گوشزد می کند اگر آنها برای خانواده وی کمترین ارزشی قائل هستند ، چرا به برادرش اجازه ندادند تا پس از انتقال پیام و شماره تلفن خانواده به وی از سوی صلیب سرخ در محل کمپ آمریکا و پس از مدت پنج ماه ، با آنها تماس بگیرد؟ آقای میر یونس حقی به عدم صداقت و پایبندی سردمداران فرقه مجاهدین به موازین حقوق بشر اشاره می کند و مجددا شماره تلفن خویش را برای تماس در نامه می نویسد و از فرقه مجاهدین می خواهد تا به برادرش اجازه دهند ، پس از بیست و چهار سال با اعضای خانواده و مادر پیر و چشم انتظارش که در بستر بیماری افتاده است و هم اکنون در انتظار شنیدن صدای فرزند دلبندش می باشد ، تماس بگیرد.
به امید تماس آقای علی اکبر میر یونس حقی با اعضای خانواده و به خصوص مادر چشم انتظار و رنج کشیده اش.
آرش رضایی
مسئول انجمن نجات دفتر آذربایجانغربی
27/3/1386

نامه آقای محمد میر یونس حقی به برادرش:

به نام خدا
برادر عزیزم ، برادر دور افتاده از خانواده
امیدوارم که حالتان خوب باشد اخیرا در تلویزیون وابسته به فرقه رجوی شما را دیدم که صحبت می کردید و مسائلی را طرح نمودید که جای تامل بسیار دارد البته برادر عزیزم من به خوبی واقفم که شما در شرایط بسیار ناهنجاری قرار دارید و تحت فشار مسئولین فرقه تروریستی رجوی در صحبت هایت مسائلی را مطرح کردی که حرف دل خودت نبوده
برادر عزیزم شما اشاره داشتی به اینکه با ما تماس داشتی بله تماس شما فقط با یکی از اعضای خانواده در سالها پیش و آن هم نه برای احوال پرسی و ایجاد روابط عاطفی بلکه کاملا هدایت شده از سوی فرقه رجوی و برای اغفال فرزندان ما بود و یا اینکه مفت از خانواده بهره کشی شود.
برادرم اینکه گفتی شما نه ماه پیش با ما مدام تماس داشتی من برادر بزرگترت در این نامه به صراحت و به نمایندگی از همه اعضای خانواده ام اعلام میدارم که شما هیچ گونه تماس و یا ارتباطی در این یک سال با ما نداشتید و ما به خوبی می دانیم که مسئولین فرقه رجوی اجازه کوچکترین ارتباط عاطفی و خانوادگی را به شما نداده و نخواهند داد.
واقعا اگر مسئولین فرقه بی رحم رجوی دوست دارند اعضای خانواده ما با شما برادر عزیزم در تماس باشیم من از این فرصت استفاده کرده و شماره تلفن تماس خودم را به شما میدهم و اگر مسئولین فرقه رجوی به کمترین اصول اخلاقی پایبند هستند اجازه تماس شما را با من و سایر اعضای خانواده بدهند ما از فردا منتظر تماس شما هستیم و یا اینکه من و سایر اعضای خانواده به شما پیشنهاد می کنیم هر جا مایل باشی به شرط اینکه خارج از قرارگاه اشرف و به دور از حضور مسئولین فرقه باشد ، با شما ملاقات حضوری بکنیم. من و سایر اعضای خانواده آماده ایم تا با شما برادر عزیزم ملاقات حضوری داشته باشیم اگر مسئولین فرقه راست میگویند اجازه خروج به شما را از قرارگاه اشرف بدهند و اما متاسفانه ما اطمینان داریم که این اجازه را مسئولین ترسوی فرقه رجوی برای شما نخواهند داد.
ضمنا برادر عزیزم شما گفتید که ما تحت فشار با نمایندگان صلیب سرخ در دفتر انجمن نجات آذربایجان غربی ملاقات کردیم این حرف بسیار خنده دار است که یک سازمان بین المللی همچون صلیب سرخ متهم به رفتار های غیر انسانی شود از این فرصت استفاده کرده و به شما برادر عزیزم می گویم که ما و همه خانواده های عضو انجمن نجات به اختیار خود و نیز به پیشنهاد خودمان از انجمن نجات آذربایجان غربی تقاضا کردیم تا زمینه ملاقات ما خانواده ها را با نمایندگان صلیب سرخ فراهم سازد.
برادر عزیزم
من و سایر اعضای خانواده از تو میخواهیم هر چه زودتر از فرقه ضد میهنی رجوی جدا شده و به آغوش خانواده و میهن عزیزمان ایران بازگردید مطمئن باش تا رهایی تو از چنگ و اسارت فرقه تروریستی رجوی با همه ارگانها و نهادهای بین المللی حقوق بشری و جهانی در تماس خواهیم بود و برای رهایی شما خواهیم کوشید.
تلفن تماس : 2443031-0461
2223906-0461
به امید رهایی برادر عزیزم از اسارتگاه مخوف قرارگاه اشرف
محمد میریونس حقی

لینک به متن اصلی نامه

خروج از نسخه موبایل