یک سئوال از مجاهدین. در گرد همایی پاریس چه می کردید؟

یک سئوال از مجاهدین. در گرد همایی پاریس چه می کردید؟
ادوارد ترمادو، انجمن ایران سبز، شانزدهم ژوئیه 2007

پس ازدرگیری وحمله مجاهدین در تاریخ 17 ژوئن 2007،در سالن fiap در شهر پاریس که حدود 60 تن از اعضای مجاهدین به سر کردگی محمد حیاتی (سیاوش)که یکی از مسئولین شناخته شده واز کادر های قدیمی وسابقه دار مجاهدین می باشد به چند تن از اعضای سابق مجاهدین که برای یک گرد همائی از سوی انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه ترتیب داده شده بود شرکت کرده بودند مجاهدین تلاش کردند تا اعضای سابق مجاهدین را مسول این درگیری معرفی کنند وبرای فرار ازمحکوم شدن و به در بردن محمد حیاتی از این اشتباه بزرگ سیاسی وامنیتی به هر خاروخاشاکی چنگ زدند،از آوردن مهدی ابریشمچی به تلویزیون خود که گویا خیلی هم دلش برای محمد حیاتی تنگ شده بود گرفته تا نوشتن مقالات تمامآ دروغ ویا مصاحبه بامحمد حیاتی دراشرف که بطوراحمقانه ای گریم شده بود وموهای رنگ شده وی نشانگردستپاچگیشان بود تا پس از بیست وچند روز خریداری و آوردن فردی به صحنه که او را جای محمد حیاتی غالب کنند.
این گرد همائی از سوی انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه ترتیب داده شده بود که مجاهدین این انجمن را هم برچسب رژیمی زده بودند.
حال باید از مجاهدین این سئوال را کرد.
اگربه قول شما این گردهمائی از سوی عده ای رژیمی بود شما درآن محل (در سالن fiap درمنطقه 14 پاریس) چه می کردید؟
که معلوم می شود شما طرح حمله خود را از قبل ریخته بودید چرا که این گردهمائی از مدت ها قبل اعلام شده بود.
البته شگردهای شما برای ما که سالیان درازی را در بند شما گرفتار بودیم شناخته شده است این را جهت اطلاع هواداران ساده دل شما دراروپا گفتم که فریب شیرین زبانی های شما را نخورند و زندگی خود را مانند ما به باد فنا ندهند وبدانند که در تشکیلات شما دروغگوئی برای از راه بدر کردن جوانان وشستشوی مغزی آنها امری عادی است.
خدا می داند که پس این حمله وحشیانه این عمل برای افراد در اشرف چگونه توصیف کرده اند؟لابد آنرا یک عملیات بزرگ در اروپا توصیف کرده ویک اسمی هم روی آن گذاشته وآنرا به خورد افراد داده اند کاری که در گذشته با ما می کردنند واز هر شکست عملیات تروریستی یک پیروزی بزرگ با دهها اطلاعیه به خورد ما می دادند.
البته در این سالها تمام اعضای جدا شده نهایت تلاش خود را کرده ایم تا آنچه را که برسر ما در تشکیلات شما آوردید سر دیگر جوانان ما در اروپا نتوانید بیاورید و در این راه هم به شکرانه خداوند موفق بوده ایم.
اینگونه حرکتات وحشیانه درقلب اروپا بیانگردوخاصیت مهم شما است،اول عدم پایبندی به آزادی ودمکراسی،چون تحمل هیچگونه انتقادی را حتی در اروپا ندارید.
دوم پایبندی به سرکوب، که حتی در فرانسه که آزادترین کشوردرجهان می باشد وبه مهد آزادی معروف است منتقدین خود را سرکوب می کنید وبا چاقووبطری شکسته به آنان حمله میکنید و برای بهتر سرکوب کردن از عراق تروریست اعزام میکنید پس میتوان تصور کرد اگردر قدرت باشید چه خواهید کرد.

خروج از نسخه موبایل