طرح ايجاد نيروي نظامي عرب سني در بغداد فاش شد

طرح ايجاد نيروي نظامي عرب سني در بغداد فاش شد
ایرنا، اول اوت 2007
طرح ايجاد يك تشكيلات نظامي غيرقانوني عرب سني در بغداد كه حكم يك ارتش منظم را خواهد داشت تا بتواند در برابر قواي مسلح رسمي عراق بايستد، روز سه‌شنبه در عراق فاش شد.
منابع خبري گفتند كه برخي گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي عرب سني و اعضاي سابق حزب منحله بعث و افسران سابق ارتش و سازمان امنيت سابق عراق با همكاري برخي كشورهاي عربي و حمايت آمريكا در صدد تشكيل اين نيروهاي نظامي نامشروع در بغداد هستند.
خبرگزاري النهرين نت به نقل از منابع ديپلماتيك اروپايي امروز فاش كرد كه هدف از تشكيل اين نيروي نظامي عرب سني سلطه بر بغداد و كنترل امنيت پايتخت عراق است.
اين منبع خبري اضافه كرده است كه يكي از دلايل اصلي اعلام فراكسيون جبهه توافق عربهاي سني در هفته گذشته مبني بر خروج از تركيب دولت زمينه‌سازي براي اجراي اين طرح است.
اين خبرگزاري به نقل از منابع ديپلماتيك اروپايي كه نامشان را فاش نكرده افزوده است كه اين طرح از مدتها قبل طراحي شده و كشورهاي عربستان ، اردن ، مصر و امارات با حمايت آمريكا در آن دست دارند.
اين خبرگزاري اضافه كرده است كه اين نيروي عرب سني مانند يك ارتش دوم در بغداد و برخي استانهاي عراق خواهد بود كه يك سقف زمانبندي براي تشكيل آن نيز پيش بيني شده است.
به نوشته منبع مزبور بعد از تشكيل اين نيرو، بر اساس يك طرح آمريكايي به گروههاي بعثي و عربهاي سني اجازه داده شود تا كنترل امنيت را در بخش غربي بغداد معروف به كرخ كه اغلب از اهل تسنن هستند در اختيار گيرند.
براساس اين گزارش در راستاي اين طرح قرار است برخي از مناطق عرب سني نشين بخش كرخ شامل الدوره، العامل، البياع،السيديه و المكانيك در غرب و جنوب و جنوب غربي بغداد به تشكيلات تروريستي القاعده كه اغلب از عناصر بعثي هستند واگذار شود.
گفته مي‌شود كه برخي از كشورهاي اروپايي به لندن نسبت به پيامدهاي خطرناك اجراي اين طرح هشدار داده و از انگليس خواسته‌اند كه بر واشنگتن فشار وارد كند تا جلوي اين طرح گرفته شود.
منابع اروپايي كه اين افشاگري را انجام داده‌اند افزودند كه تصميم آمريكا مبني بر واگذاري امنيت مناطق الدوره و السيديه و مناطق همجوار آن به تشكيلات عرب سني و بعثيها هدفش بستن بخش جنوبي بغداد به روي استانهاي جنوبي و مركزي عراق است.
خبرگزاري النهرين نت ادامه داده است كه تعدادي از عناصر حزب منحله بعث كه در امان پايتخت اردن اقامت دارند اخيرا به هم مژده داده‌اند كه قدرت و حاكميت از دست رفته آنها با كمك قدرت نظامي آمريكا و داراييهاي عربستان و جانفشاني همقطارانشان در حال بازگشت به آنها است.
النهرين نت اضافه كرده است كه يكي از كشورهاي عربي اخيرا با مقامات عربستان سعودي تماس گرفته و از آنها خواسته است كه از اجراي اين طرح جلوگيري كنند زيرا باعث بحراني‌تر شدن اوضاع امنيتي عراق و بغداد مي‌شود.
اين خبرگزاري به نام اين كشور عربي اشاره نكرده است.
اين خبرگزاري افزوده است كه اسامي برخي از فرماندهان سابق حزب بعث كه درصدد اجراي طرح هستند در اختيار اين كشور عربي است.
براساس اين گزارش اغلب اين فرماندهان از رهبران گروههاي مسلح جيش الاسلامي، جيش محمد، انصار السنه ، جيش عمر و جيش المجاهدين در عراق هستند.
به گفته منبع مزبور فرماندهان ياد شده آموزشهاي لازم را در اين خصوص تحت اشراف افسران سعودي و اردني در امان فرا گرفته‌اند.
اين گزارش افزوده است كه خلف عليان رييس شوراي گفت وگو عرب سني و افسر سابق ارتش عراق و ظافر العاني عضو سابق حزب بعث و صالح مطلك حامي گروه مجاهدین و محمد الدايني عضو ديگر حزب منحله بعث كه در مجلس نمايندگان عراق حضور داشته و برخي اعضاي مجلس كه در اردن اقامت دارند به همراه حارث الضاري پسر رييس هيات علماي عربهاي سني از جمله افرادي هستند كه اسامي آنها در اين طرح فاش شده است.
اين خبرگزاري اضافه كرده است كه تصميم جبهه توافق مبني بر خروج از تركيب دولت و سپس ايجاد جنگ رسانه‌اي عليه دولت و در نهايت تهديد به حمل سلاح كه خلف عليان و ظافر العاني از آن اخيرا سخن گفته‌اند در راستاي اجراي اين طرح و با هماهنگي امان و رياض و اطلاع آمريكا صورت گرفته است.
خبرگزاري النهرين نت ادامه داده است كه سفارت آمريكا در بغداد ‪ ۱۲‬ساعت قبل از اعلام جبهه توافق مبني بر تعليق عضويت خود در دولت از اين تصميم اطلاع داشت.

خروج از نسخه موبایل