بررسی دقیق پرونده ي مجاهدين

بررسی دقیق پرونده ي مجاهدين
خبرگزاري مهر، نهم سپتامبر 2007
دادستان کل عراق در گفتگوی اختصاصی با مهر با تاکید بر اینکه پرونده عناصر گروه تروریستی مجاهدين، همچنان در دست تحقیق و بررسی است، احتمال امضای توافقنامه همکاری میان تهران و بغداد در زمینه استرداد مجرمان را بعید ندانست.
جعفرالموسوی دادستان کل عراق در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درپاسخ به این پرسش که پرونده عناصر گروه مجاهدین خلق تاکنون به چه مرحله ای رسیده است، گفت : تاکنون این موضوع دردست تحقیق و بررسی است و پرونده آنان همچنین درچارچوب رسیدگی به موضوع ازبین رفتن ثروت های عمومی عراق، درحال پیگیری است.
دادستان کل عراق درباره اینکه سران گروه مجاهدين به ویژه مسعود و مریم رجوی درحال حاضر به کدام کشور پناهنده شدند،تصریح کرد: واقعیت این است که این افراد درکشورهای مختلف پراکنده هستند و من نمی توانم بگویم که آنها دقیقا درکدام کشور پراکنده هستند و اما درباره مریم رجوی می توانم بگویم که پناهنده نیست.
وی درپاسخ به این پرسش که بعضی منابع براین مسئله تاکید دارند که اینترپل سال گذشته حکم دستگیری اعضای گروه مجاهدين ازجمله سرکردگان آن را صادر کرد، گفت : تاکنون از سوی دادگاه عالی جنایی عراق هیچ حکمی برای دستگیری آنان صادرنشد و اگر چنین حکمی صادر شده؛ ازجایی دیگر بوده است.
جعفرالموسوی درباره اینکه آیا با توجه به اینکه اعضای این گروه تروریستی مرتکب جنایات هولناکی علیه ملت ایران شدند، نباید ازسوی ایران مورد محاکمه قرار گیرند؟ تاکید کرد: اگرآنان درایران دست به جنایت هایی زدند این مسئله به طرف ایرانی مربوط می شود و به ویژه که این عناصر ایرانی هستند.
دادستان عراق درباره اینکه آیا عراق پس ازدستگیری و محاکمه آنان، این افراد را به ایران تحویل می دهد تا آنان مورد محاکمه قرار گیرند، گفت: نه این موضوع، مسئله ای کاملا عراقی است و دادگاه عالی جنایی نمی تواند کسانی را که علیه ملت عراق جنایت مرتکب شدند، به ایران تحویل دهد؛ ایران می تواند از طریق اینترپل آنان را دستگیر ومحاکمه کند.
وی درباره اینکه آیا بین ایران و عراق توافقنامه استرداد مجرمین و جنایتکاران وجود دارد، پاسخ داد: خیر توافقنامه ای دراین زمینه وجود ندارد و ممکن است بین دولت جدید عراق و دولت ایران چنین توافقنامه ای به امضا برسد.

خروج از نسخه موبایل