سران عشاير عراق خواستار كمك ايران براي اخراج مجاهدین از كشورشان شدند

ایرنا
جمعي از سران عشاير عراق، يكشنبه شب در ديدار با محمود احمدي نژاد رييس جمهوري، خواستار كمك ايران به دولت عراق براي اخراج مجاهدین از كشورشان شدند.
در جريان اين ديدار كه حدود ‪ ۷۰‬تن از سران عشاير استان بغداد و ديگر مناطق مختلف عراق حضور داشتند، ازاين گروه تروريستي به عنوان بازوي قوي رژيم صدام حسين عليه مردم عراق، ياد شد.
فرحان العكيكي، از روساي عشاير استان مرزي دياله در شرق عراق، در اين ديدار، به نمايندگي از عشاير استان خود بر ضرورت اخراج مجاهدین از عراق تاكيد كرد.
وي گفت: طبق قانون اساسي عراق، حضور اين گروه در كشورمان غير قانوني و ممنوع است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، در اين ديدار، عشاير عراقي ضمن خوش آمدگويي به رييس جمهوري ايران، از حضور ايران در برنامه‌هاي خدمات رساني به شهروندان عراقي و نيز مشاركت فعال در بازسازي عراق استقبال كردند و خواستار حمايت ايران از دولت عراق در دوران بازسازي شدند.
احمدي نژاد نيز در اين ديدار بر ضرورت برادري و اخوت ميان تمامي آحاد ملت عراق و عشاير اين كشور تاكيد كرد.

خروج از نسخه موبایل