نگاهي كوتاه بر آخرين وضعيت فرقه مجاهدين و اعضاي جدا شده آن

محسن عباسلو، كانون آوا،
23.08.2008
با نگاهي بر آخرين وضعيت فرقه تروريستي مجاهدين خلق و اقدامات سركرد گان آن به راحتي ميتوان فهميد كه رهبري اين فرقه همچنان سياست از اين ستون به آن ستون فرج است را دنبال كرده و مسئولين اين فرقه دچار سردرگمي استراتژيكي ميباشند.
مسئولين اين فرقه به هر اقدامي دست ميزنند به بن بست رسيده و تمامي راهها به روي آنان بسته ميباشد.طي چند سال اخير فرقه تلاشهاي زيادي كرده و هزينه هاي گزافي پرداخته تا شايد بتواند خود را از ليست تروريستي اتحاديه اروپا،آمريكا و كانادا خارج نمايد.
عليرغم همكاري تعدادي از پارلمانترهاي فرصت طلب و بي مسئوليت اروپائي و حمايت دولت استعمارگر پير (انگلستان)از اين فرقه،همچنان نام اين جریان در ليست گروههاي تروريستي باقي ماند و تمامي تلاشهاي فرقه در جهت خارج كردن نام خود از گروههاي ممنوعه به شكستي مفتضحانه انجاميد. لازم به ياد آوري است كه حتي در صورت خارج شدن نام فرقه از ليست گروههاي ممنوعه غربي، باز اين امر نيز كمكي به رفع بحران فروپاشي كه اين فرقه درگير آن ميباشد نخواهد كرد.
در جبهه اي ديگر فرمانده هان فرقه تروريستي مجاهدين در عراق با برقراري ارتباط و همكاري تنگاتنگ با گروههاي تروريستي كه در خاك این کشور فعال ميباشند بويژه بعثي هاي سابق و القائده، سعي بر اين امر دارند كه دولت قانوني و مردمي آقاي نوري المالكي را تضعيف نموده، و بادامن زدن به نا آرامي ها و تنش هاي موجود آرامش و ثبات را از عراق سلب نموده و در اين فضاي نا امن، راهي براي تنفس كردن و دوام بيشتر برای خود پيدا نمايد.
بايد معترف بود كه شركت و همكاري فرقه تروريستي مجاهدين با گروههاي تروريستي در عراق در مقاطعي به نا امني ها دامن زده و موجب كشته شدن صدها عراقي بي گناه گرديده است. دامنه فعاليتهاي اين فرقه بويژه در استان ديالي عراق كه يكي از پايگاههاي اصلي القائده در عراق ميباشد گسترده تر بوده، از اين رو اين استان يكي از نا امن ترين مناطق عراق ميباشد.
عليرغم تمامي اين تحركات و فعاليتهاي مذبوحانه و غير انساني فرقه تروريستي مجاهدين، از آنجا كه دولت عراق از حمايت و پايگاه گسترده مردمي بر خوردار ميباشد روز به روز تقويت گرديده و نسبت به برقراري ثبات و آرامش در اين كشور موفق بوده است. اين امر شكستي بزرگ براي فرقه ميباشد زيرا دولت عراق وجود اعضاي اين فرقه را در خاك خويش تحمل نخواهد كرد و نسبت به اخراج آنان اقدام خواهد كرد.
در ديدارهائي كه با تعدادي از مسئولين عراقي در اروپا داشتم همگي بر اين نكته تأكيد داشتند كه عزم جدي دولت عراق بر اخراج اين فرقه از اين كشور استوار بوده و در اين راستا تمامي تلاش خويش را خواهد كرد.
اين مقامات عراقي تنها مانع موجود در راستاي اخراج اين فرقه از عراق را حمايت نيروهاي اشغالگر آمريكائي از اين گروه تروريستي ميدانستند. نيروهائي كه براي مبارزه با تروريست به عراق آمده بودند اكنون بزرگترين حاميان تروريستها ميباشند. تبريك به آقاي جرج بوش تروريست پرور.
اما با همه اين تفاسير بايد گفت كه اين نيروهاي اشغالگر براي هميشه قادر نخواهند بود اعضاي اين فرقه را در خاك عراق در زير چتر حمايتي خويش داشته باشند به اين دليل كه روز به رزو تسلط دولت مركزي عراق بر اوضاع اين كشور زيادتر و گسترده تر ميشود. يكي از نمونه هاي بارز اين امر آنست كه به زودي نيروهاي ارتش عراق كنترل اردوگاه كار اجباري اشرف را دردست خواهند گرفت. اين امر اولين و مهمترين قدم در راستاي انحلال اين اروگاه خواهد بود.
رهبري و مسئولين جنايتكار اين فرقه در آينده اي نزديك راهي جز پذيرش شكست مطلق و انحلال فرقه تحت امرشان در خاك عراق را نخواهند داشت و ديگر سياست از اين ستون به آن ستون فرج است جواب نخواهد داد و راهي جز تن دان به فروپاشي براي اين فرقه باقي نخواهد ماند.
خوب است كه نگاهي كوتاه نيز به وضعيت نجات يافتگان اين فرقه بيندازيم: پس از سرنگوني حكومت ديكتاتوري صدام حسين چيزي نزديك به دو سوم از اعضاي در بند اين فرقه از اين تشكيلات جدا شده اند
تعدادي از اين افراد به ايران بازگشته و به دنبال زنده گي عادي خويش رفته اند. اكثر اين افراد در حال حاضر تشكيل خانواده داده، كار و شغل مناسبي داشته و در تلاشند كه سالهاي بر باد رفته عمرشان در درون فرقه را به گونه اي جبران كرده و به زندگي خويش ساماني دهند. تلاش و جسارت اين افراد قابل تقدير بوده و بنده آرزومندم كه در اينراه موفق باشند.

دسته اي ديگر از اين جدا شده گان اكنون در شمال عراق و در منطقه فدرال كردستان مستقر بوده و به دنبال راهي براي خروج از خاك عراق و رسيدن به كشوري امن ميباشند. هر چند كه اين دوستان از امكانات رفاهي مناسبي برخوردار نبوده اما بايد به اين دوستان بگويم كه همين كه از شر مناسبات شيطاني رجوي، از غسل هفتگي و عمليات جاري خبري نيست بايد خدا را شكر كنيد. هر چه كه باشد الان آزاديد و ميتوانيد خودتان سرنوشت زنده گي تان را رقم بزنيد. امروز ديگر ما در عراق تنها نيستيم. هستند كساني كه به شما كمك كنند كه به عنوان مثال ميتوان از اعضاي بنياد خانواده سحر نام برد.
دسته اي ديگر از دوستان در تركيه مستقر بوده و عده زيادي نيز ار تركيه خارج شده و خود را به يونان رسانيده اند. عده اي از اين افراد كه به يونان رسيده اند مراحل پذيرش پناهنده گي شان از طرف دولت يونان در دست بررسي ميباشد. براي تعداد زيادي از اين افراد كارت صادر گرديده كه اين افراد با داشتن اين كارت اجازه كار كردن را دارند. با توجه به مدارك اين افراد اميد ميرود كه دولت يونان با درخواست پناهنده گي شان موافقت كند.لازم به ذكر است كه بيشتر افرادي كه در يونان هستند به دليل داشتن اثر انگشت نزد پليس يونان در آنجا مانده گار شده اند از اين جهت كه وقتي فردي در هر كدام از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، انگليس، سوئيس و… داراي اثر انگشت باشد در همان كشور بايد به درخواست پناهنده گي فرد رسيدگي شود و حتي اگر فرد خود را به كشوري ديگر از اين مجموعه برساند او را به كشوري كه اثر انگشت داشته باز خواهند گرداند مگر در شرايط ويژه.
تعداد زيادي از اين افراد جداه شده از فرقه نيز خود را به كشورهاي مختلف اروپائي رسانيده، تعدادي موفق به كسب پناهنده گي شده و عده اي نيز درخواست پناهنده گي شان در دست بررسي ميباشد كه برايشان آرزوي موفقيت دارم.
در نهايت بايد گفت كه ديگر امروز شرايط مانند گذشته نيست. فرقه تروريستي مجاهدين خلق در سراشيبي نابودي قرار دارد و روز به روز عرصه بر اين فرقه بويژه در عراق تنگ تر ميگردد. خوب است كه قبل از اينكه شرايط دشوارتر از امروز گردد افرادي كه همچنان اسير اين فرقه ميباشند شهامت به خرج داده، ريسك پذير باشند و تلاش كنند كه آزادي از دست رفته شان را باز يابند.
با آرزوي موفقيت براي تمامي اين دوستان.
محسن عباسلو، كانون آوا، 23.08.2008

خروج از نسخه موبایل